Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Финландия подобрява събирането на данни за улова и проследяемостта по веригата на стойността на риболова чрез мобилно приложение

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Финландия подобрява събирането на данни за улова и проследяемостта по веригата на стойността на риболова чрез мобилно приложение
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Финландия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Източна Финландия“, е за създаването на мобилно приложение за финландски рибари, извършващи риболов във вътрешността на страната, с което да регистрират своя улов.

Държава:Финландия
Безвъзмездна финансова помощ: 
139 971 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
139 971 евро
Съфинансиране от бенефициента:15 552 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Източна Финландия" чрез подхода ВОМР в рибарските райони спомага за създаването на мобилно приложение за регистриране на улова на финландски рибари, които извършват риболов във вътрешни водоеми. Софтуерният продукт, разработен от Университета за приложни науки в Югоизточна Финландия и въведен през май 2020 г., представлява полезен инструмент за подобряване събирането на данни за улова и проследимостта по веригата на стойността в сектора на рибарството.

През 2016 г. влиза в сила нов финландски Закон за рибарството, който изисква от  рибарите, извършващи риболов във вътрешността на страната, да събират и докладват своя улов. Първоначално, регистрирането на улова се извършва на хартиен носител или чрез сложни електронни системи, които отнемат много време за попълване. След това, по инициатива на МИРГ "Източна Финландия", Университетът за приложни науки в Югоизточна Финландия разработва и тества нова система, която позволява на рибарите да докладват тези цифри чрез своите смартфони с помощта на лесно за използване мобилно приложение. За целта МИРГ събира софтуерни специалисти, органи за управление на рибарството и изследователски центрове, които да разработят нова електронна система за докладване и проследяване на улова. МИРГ осигурява финансиране по чл. 44, точка 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014, съгласно който по линия на ЕФМДР може да се предоставя подпомагане за разработването и улесняването на иновации в съответствие, както и за партньорствата между учени и рибари в съответствие с член 28 от същия Регламент. За допълнително улесняване на работата на рибарите и контролните органи, проектът има за цел да подобри екологичната устойчивост на риболова във вътрешните водоеми, като улесни достъпа до надеждни и прозрачни данни за улова в реално време. Рибарите, използващи приложението, качват данните си за улова в края на всеки ден, а не само веднъж годишно, както се изисква от действащия Закон. Информацията се подава директно в базата данни на Финландския институт за природни ресурси, което позволява редовен мониторинг на улова и рибните запаси.

Очаква се системата също така да подобри търговските възможности за рибарите и бенефициентите, тъй като продуктите могат да бъдат проследени по цялата верига на стойност до произхода. Ако бъде разработена допълнително, системата ще позволи на потребителите да направят информиран избор и дори да имат достъп до информация за въздействието върху околната среда на различни рибни продукти.


Постигнати резултати:

Приложението е разработено успешно, подобрявайки събирането на данни за улова, мониторинга и управлението на рибните запаси във вътрешните водоеми. Проектът също така създава полезно взаимодействие между риболовния сектор и сектора за научни изследвания и иновации, както и допринася за подобряване на комуникацията между участващите страни.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът е успешен пример за това, как новите технологии могат да подобрят събирането на данни за дребномащабния риболов. Подобни приложения могат да се използват в други вътрешни райони, както и за крайбрежния риболов, за да се улесни събирането на данни, необходими за ефективно информиране и управлението на политиката в областта на рибарството.


Научени уроци:

Разработването на нови технологии трябва да включва целевата аудитория от самото начало, за да се гарантира тяхната приложимост. От решаващо значение за тяхната ефективност са интуитивния дизайн, както и лесния начин на използване и обучение. Непрекъснатото усъвършенстване на техническите характеристики на специализирания софтуер, което следва да се прилага и по време на изпълнението на проекта,  изисква гъвкавост от софтуерните специалисти, финансиращите институции и други заинтересовани страни.

Принос за постигане целите на ВОМР: Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури; Иновации в областта на рибарството; Събиране, докладване и мониторинг на данни за риболова.


Данни за контакт с МИРГ "Източна Финландия"

Лице за контакт: Г-н Pekka Sahama

e-mail: pekka.sahama@rajupusuleader.fi

тел: +358 50 5502100


Източници на информация:  

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha