Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група подпомага подобряването на условията за работа и безопасността на труда на местните рибари в рибарски район в Ирландия, използвайки слънчева възобновяема енергия

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група подпомага подобряването на условията за работа и безопасността на труда на местните рибари в рибарски район в Ирландия, използвайки слънчева възобновяема енергия
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Ирландия: Проектът, подкрепен от МИРГ „Южен район“, е за разработване на модул за соларно осветление на отдалечен рибарски кей, който подобрява условията за работа и безопасността на труда на местните рибари.

Държава:Ирландия
Безвъзмездна финансова помощ: 
4 491,90 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
1 796,95 евро
Национално съфинансиране: 
1 796,95 евро
Частно съфинансиране:
898 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Южен район" чрез подхода ВОМР в рибарските райони спомага за повишаване на безопасността на труда на рибарите в отдалечен кей на остров Бере. Местен рибар поема инициативата да проучи как соларното осветление може да подобри безопасността и да направи работното му време по-гъвкаво на отдалечения кей, където той лови риба.

„Нашето ново слънчево осветление прави огромна разлика за местните рибари. Аспектът, свързан с осигуряване набезопасност при наличието на светлина на нашия отдалечен кей е безценен.“ споделя Джон Орпен, дребномащабен рибар.


Местни предизвикателства, към които проектът, е насочен: 

През зимните месеци на остров Бере, в югозападния край на Ирландия, дневната светлина е недостатъчна. Джон Орпен, дребномащабен рибар, е ограничен да разтоварва улова си само през светлите часове на деня, тъй като на отдалеченото му място за риболов няма осветление.


Решението:

Хрумва му идеята, че соларната светлина може да е решение на проблема и затова се обръща към местната МИРГ за съвет и финансиране. Екипът на МИРГ свързва Джон с местен електроинженер, с когото да обсъди специфичните изисквания на рибарите.

Инженерът успява да проектира система за осветление, захранвана със слънчева батерия, която е независима от мрежовата връзка, задействана от сензор и имаща период на издръжливост 20 години. Друг местен инженер изработва корпуса на батерията, стълба на соларната батерия и цокъла, за да издържи на солената вода и метеорологичните условия на западното крайбрежие на Ирландия.


С реализирането на проекта, финансиран с подкрепата на Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) значително се подобрява безопасността и условията на труд за рибарите в района и се удължава работното им време. Създаден е шаблон на осветителната система, който лесно може да бъде разпространен в други отдалечени райони. Освен това проектът осигурява работа за местните инженери в отдалечената крайбрежна общност.


Принос за постигане целите на ВОМР: Подкрепа за бизнеса; Нови технологии; Морски дейности; Климатични промени; Енергийна ефективност; Дребномащабен и крайбрежен риболов


Данни за контакт с МИРГ "Южен район"

Лице за контакт: Г-жа Brenda O''Riordan

e-mail: oriordan@bim.ie


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha