Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група подкрепя проект за осигуряване на по-добро управление на местните ресурси и подобряване на имиджа на подценени видове риба

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група подкрепя проект за осигуряване на по-добро управление на местните ресурси и подобряване на имиджа на подценени видове риба
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Финландия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Централна Финландия", цели подобряване на имиджа на подценени видове риба и осигуряване на устойчиво управление на местните рибни ресурси в рибарския район. 

Държава: 
Финландия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
32 600 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
11 951 евро
Национално съфинансиране:
13 477 евро
Частно съфинансиране: 
7 172 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Централна Финландия" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за по-доброто управление на местните рибни ресурси, подобряване на имиджа на подценените видове риба и намаляване на еутрофикацията във финландските езера. За целта МИРГ участва в създаването на мрежа за свързване на различните заинтересовани страни, които да спомогнат за осъществяване на тези дейности.

Проектът, реализиран в периода юни – декември 2018 година, е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

„Мрежата има за цел да помогне на рибарите да реализират целия си улов, а преработвателите да предоставят на потребителите нови интересни рибни продукти, от които да избират. В същото време има и екологични ползи от отстраняването на вредни вещества, пренасищащи водните басейни. Това е печеливша ситуация в икономически и екологичен план." споделя Яне Руоколайнен, изпълнителен директор на МИРГ "Централна Финландия".

Много финландски езера се нуждаят от отстраняване на морски организми, тъй като те са предпоставка за експоненциалното разпространение на фитопланктон, който може да причини токсичен цъфтеж на повърхността на водните басейни. Наличието на големи количества от някои видове риба допринасят за засилването на процеса на еутрофикация и чрез отстраняването им от хранителната мрежа, езерото може да започне да се възстановява. Към момента обаче пазарът на такива видове риба (напр. костур и други циприниди)  е слабо развит затова те не са предпочитан улов за рибарите.

Поради тази причина Местната асоциация за управление на риболова в южната част на езерото "Päijänne" се обръща за съдействие към МИРГ "Централна Финландия" при създаването на мрежа от различните заинтересовани страни, които са готови да работят за подобряване на маркетинга на нежелания улов и подценяваните видове риба. Рибарите, преработвателите, местните власти, разработчиците и изследователите в тази област се обединяват за първи път, за да споделят информация и резултати от съответните проучвания и опит, насочени към необходимостта от подобряване на икономическата жизнеспособност на риболова на някои подценени видове риба.


Една от основните дейности на мрежата включва картографиране на потоците от суровини в недобре експлоатираните езера в рибарския район, за да се създаде възможност за извършване на икономически жизнеспособна риболовна дейност. Мрежата планира да наеме ръководител на проекти, който да ангажира различните заинтересовани страни в района. Местните предприемачи започват да си сътрудничат и да споделят своя опит и знания с помощта на специално разработен за целта уебсайт, чрез който съществуващите проекти се свързват в новосъздадената мрежа. Що се отнася до маркетинга на продуктите от подценявани видове риба, мрежата започва изграждане на преработвателни и логистични вериги за подпомагане на тази дейност.

Проектът, наречен „Vakava“ (което означава „силен“ и „сериозен“), е замислен като местен пилотен проект, който може да бъде надграден на национално ниво. Финландският институт за национални ресурси е включен в работата по проекта, наред с регионалния Университет за приложни науки.


Принос за постигане целите на ВОМР: Засилване ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните рибни ресурси; подобряване и използване на екологичните дадености на районите за риболов и аквакултури. 


Данни за контакт с МИРГ „Централна Финландия“

Лице за контакт: Г-н Janne Ruokolainen

e-mail: janne.ruokolainen@paijanne-leader.fi

тел: +358 44 7124209


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha