Menu
Кошница

Добра европейска практика: Транснационално сътрудничество между Местни инициативни рибарски групи в Балтийския район спомага за създаването на онлайн платформа, обединяваща заинтересованите страни в сектора на дребномащабния риболов

Добра европейска практика: Транснационално сътрудничество между Местни инициативни рибарски групи в Балтийския район спомага за създаването на онлайн платформа, обединяваща заинтересованите страни в сектора на дребномащабния риболов
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Литва: Проектът за транснационално сътрудничество между Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и Местни инициативни групи (МИГ) в района на Балтийско море спомага за изграждането на онлайн платформа, обединяваща заинтересованите страни в сектора на дребномащабния риболов. 


Кратко описание на добрата практика:

Местни инициативни рибарски групи и Местни инициативни групи от Литва, Естония и Полша си сътрудничат чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони с цел засилване на ролята на дребномащабния риболов в местното развитие и управлението на местните ресурси в района на Балтийско море.


През периода 2007-2013 г. Литовката Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Silute" работи в тясно сътрудничество с местните дребнoмащабни рибарски асоциации, за да им даде по-голяма гласност и да засили тяхното влияние в структурите на местното управление. С наближаването на края на програмния период 2007-2013 г., МИРГ вижда възможност да продължи работа си с нови средства, предоставени от ЕФМДР и Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ за реализиране на пилотни проекти. През юли 2015 г. е отворена покана за проектни предложения, целящи да засилят участието на сектора на дребномащабния риболов в индустриални организации и публично установени органи като Консултативните съвети, създадени в рамките на Общата политика в областта на рибарството.

Литовската МИРГ установява контакт с две естонски и три полски Местни инициативни рибарски групи, както и съответните Местни инициативни групи по подхода ЛИДЕР и сдружението на латвийските рибари. Чрез осъщественото сътрудничество започва консултация със заинтересовани страни в дребномащабния риболов в съответните държави-членки, с цел изготвяне на проектно предложение, което би улеснило участието им в разработки, засягащи тяхната дейност.


Въз основа на проведената консултация, МИРГ "Silute" организира и анализира събраната информация и подготвя предложение за картографиране на съществуващите организации, представляващи дребномащабния риболов в региона на Балтийско море, и насърчаване на тяхното присъствие в съответните форуми на национално и европейско ниво. Проектното предложение включва и създаването на онлайн информационна платформа за повишаване на осведомеността относно съответните политики и законодателство, както и организирането на учебни посещения и семинари за обмен на добри практики и информация.Постигнати резултати:

За реализирането на проекта е получена безвъзмездна финансова помощ в размер на 153 245 евро. Средствата са предназначени за създаване на условия за сътрудничество и координация на информацията в сектора на дребномащабния риболов в региона на Балтийско море. Благодарение на финансовата подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), МИРГ създава онлайн платформата - fishbaltic.eu, в която предоставя информация за секторните политики, новини, събития и добри практики. Платформата позволява на дребномащабните риболовни компании да получат по-добър достъп до информация, като по този начин спомагат за засилване на тяхното участие в индустриални събития и осигурява по-голяма видимост на сектора.

Чрез създаването на нови контакти и директна връзка по време на семинари и учебни посещения, организирани и/или насърчавани чрез инициативата, сътрудничеството и обменът между различни участници в дребномащабния риболов започват да се развиват и задълбочават. Това им позволява да разработят решения за общи предизвикателства, като например привличане на млади хора в сектора, справяне с проблемите, свързани с тюлените, които оказват негативно влияние върху рибарската дейност в Балтийско море, и насърчаване на общ глас, защитаващ интересите на дребномащабния риболов на ниво ЕС.Възможности за трансфер на добрата практика:

Подобен тип проекти показват, че МИРГ са в добра позиция да помогнат на местните рибари да се справят с определени предизвикателства, като ги свържат с подходящи инициативи, провеждани на ниво Европейски съюз. МИРГ, които са ограничени от бюджета, с който разполагат могат да потърсят допълнителни източници на финансиране, които да допълнят стратегията им за местно развитие.


Научени уроци:

МИРГ и местните рибарски общности имат множество възможности за развитие, ако са отворени към търсене на допълнителни инициативи за финансиране. Въпреки това МИРГ трябва да са запознати със сроковете и времето, което е необходимо за кандидатстване за различни източници на финансиране, както и с нужния опит за разбиране на правилата и процедурите. Сътрудничеството с други партньори често играе важна роля за достъп до подобни средства, което може да бъде както възнаграждаващо, така и предизвикателно.

Принос за постигане целите на ВОМР: Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните рибни ресурси и морските дейности


Ресурси

  • Умения:

За представяне на успешно проектно предложение при кандидатстване за допълнителни източници на финансиране, МИРГ се нуждаят от персонал, който е запознат с разработването на проектни предложения, има добро ниво на английски език и познания по въпросната тема - в случая познания по темата дребномащабни риболовни и управленски структури. Когато проектното предложение се изготвя в сътрудничество с други групи, също се изискват добри умения за работа в мрежа и координация.


Данни за контакт с МИРГ "Silute":

Лице за контакт: Г-жа Asta Jagelavičienė

e-mail: asta.jag@gmail.com

тел: +370 656 84938 


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha