Menu
Кошница

Добра европейска практика: Проект "Mar das Illas" - сътрудничество между МИРГ в Испания за насърчаване на предприемачеството и морския туристически бизнес

Добра европейска практика: Проект "Mar das Illas" - сътрудничество между МИРГ в Испания за насърчаване на предприемачеството и морския туристически бизнес
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Испания - проект за диверсификация на икономическите дейности в рибарския район в рамките на Морския и сухоземния национален парк на Атлантическите острови

Официално наименование на проекта:
Mar das Illas                                     
Държава: 
Испания
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
100 269 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
100 269 евро
Европейско финансиране:
85 229 евро
Национално съфинансиране: 
15 040 евро


Описание на проекта

Морският и сухоземният национален парк на Атлантическите острови, единственият национален парк в Галисия, е една от основните туристически атракции в района на Понтеведра и е от ключово значение за местната икономика. С течение на времето са разработени няколко занаятчийски риболовни дейности. Диверсификацията в други икономически сектори е приоритет за поддържане на местната икономика. Има голяма отдаденост към поддържането на морската и рибарската култура в района. Рибарите и техните семейства често са в челните редици за опазване на околната среда в региона и са посланици на нейните природни, културни и кулинарни ценности.

За да подпомогнат местните рибари в усилията им, три Местни инициативни рибарски групи в района, водени от МИРГ "Pontevedra", се обединяват в инициативата „Mar das Illas“ ("Море от острови"). Проектът помага на нови стартиращи бизнеси, които дават тласък на доходите на рибарите, като същевременно гарантира приемствеността на традиционните риболовни практики и диверсификацията в риболовния туризъм. Проектът "Mar das Illas" също се стреми да увеличи и информираността на местно ниво за околната среда и нейното опазване.


МИРГ от Испания стартират проекта "Mar das Illas" с цел насърчаване на предприемачески дейности сред местните рибари, като предлагат на рибарите начално обучение по морско крайбрежно наследство. След успешния старт на проекта, рибарският сектор решава да повиши усилията в тази посока, като за целта са започнати още две инициативи за надграждане на уменията, нужни на рибарите. Те включват нови дейности, насочени към подпомагане на предприемачеството в риболовния и морския туризъм. Някои от дейностите са програми за обучение, насочени към устойчивост, комуникация и повишаване на осведомеността, обучение за нови фирми на туризъм и разработване на поредица от ръководства и протоколи с добри практики.


Постигнати резултати:

 • Четири обучителни дейности относно развитието на морски туризъм и устойчив риболов в рамките на Морския и сухопътен национален парк на Атлантическите острови, с общо 229 обучени души - 41% от тях жени, и всички те от рибарския сектор или членове на семейството;
 • Две събития „Дни на отворените врати“ за популяризиране на риболовния туризъм и туристическите дейности;
 • Разработени и публикувани са четири ръководства:
  • Уводно ръководство за морски туризъм в района на Националния парк на Атлантическите острови;
  • Ръководство за предприемачество в морския и риболовния туризъм;
  • Наръчник с добри практики в рибарския сектор (за областта на Националния парк на Атлантическите острови);
  • Наръчник с добри практики в риболовния и морския туризъм (за областта на Националния парк на Атлантическите острови);
 • Изготвени са пет протокола за стартиране на туристически бизнес относно:
  • Обслужване на клиенти (на испански и на английски);
  • Грижи за хора с увреждания;
  • Предприемачество;
  • Социални и здравни протоколи за спазване на мерките за сигурност, предвидени срещу COVID-19;
 • Предложение за регулаторна рамка за дейности в областта на риболовния и морския туризъм: разработена чрез сътрудничество между МИРГ, Провинциалната федерация на гилдиите на Понтеведра, Регионалното правителство и Управителния орган на Националния парк на Атлантическите острови. Предложението е направено на база анализ на различни модели на регулация, прилагани в други региони, и тяхното адаптиране към местността и нейните риболовни практики;
 • Проведени са 20 бизнес обучения;
 • Като резултат от проекта са разработени 6 пилотни бизнес проекта, които в момента се изпълняват.Възможности за трансфер на добрата практика:

Диверсификацията на рибарството в нови сектори е в центъра на много Стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР) в цяла Европа. Морският и риболовният туризъм са печеливши дейности, които могат да осигурят устойчиво развитие на крайбрежната зона. Освен това такова дългосрочно сътрудничество между МИРГ е особено полезно и относително лесно приложимо между сходни територии (население, език, икономически възможности, общи предизвикателства). След като бъдат идентифицирани съсесдни рибарски групи със сходни предизвикателства, намирането и прилагането на потенциални решения, е по-ефективно и става по-лесно с натрупването на опит. 


Научени уроци: 

Успехът на този проект се основава основно на неговия динамичен и гъвкав характер, което му позволява да бъде адаптиран към новите нужди, идентифицирани по време на неговото изпълнение и новите предизвикателства (COVID-19). Участието на рибарския сектор е от жизненоважно значение, за да бъде проектът полезен и да има трайно въздействие в трите засегнати области на МИРГ. Започването от първоначален проект в по-малък мащаб, основан на предварителните познания на МИРГ и постепенното разширяване на целите му с допълнителни инициативи, правръщат проекта "Mar das Illas" успешен пример за сътрудничество в търсене на решения на общите предизвикателства в рибарските територии.

Сътрудничеството е ефективен начин за работа, който позволява на МИРГ да развиват дейности, предвидени във всяка от техните Стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР), на по-ниска цена. Това им позволява да извършват дейности, с които не биха могли да се справят индивидуално във финансов и административен аспект. МИРГ получават добра подкрепа от регионалния орган, който им отправя редовни призиви за сътрудничество.

Принос за постигане целите на ВОМР: подпомагане на диверсификацията в или извън стопанския риболов, ученето през целия живот и създаването на работни места в рибарските региони и аквакултурите.


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

https://mardasillas.com/


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha