Menu
Кошница

Добра европейска практика: Повишаване на капацитета и стимулиране на сътрудничеството между рибни ферми и местни бизнеси в долината на река „Барич“ в Полша

Добра европейска практика: Повишаване на капацитета и стимулиране на сътрудничеството между рибни ферми и местни бизнеси в долината на река „Барич“ в Полша
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Полша: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Партньорство за долината на Барич“, е за изграждане на капацитет и стимулиране на сътрудничеството между местни предприятия, сред които рибовъди, ресторанти, доставчици на услуги в сферата на образованието и отдиха.


Държава:Полша
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
153 800 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
94 900 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
80 665 евро
Национално съфинансиране: 
14 235 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Партньорство за долината на Барич" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони подпомага местни предприятия в Полша да изградят капацитет и стимулира сътрудничеството между рибовъди, ресторанти и доставчици на услуги в сферата на образованието и отдиха.

Долината на река Барич е разположена на границата между регионите Долна Силезия и Виелкополска. Това е един от най-големите райони за отглеждане на аквакултури в Европа, разположени във вътрешността на Полша. Тя се характеризира с над 800-годишни традиции в развъждането на риба (най-вече шаран) и множество природни богатства, сред които единственият полски район, включен в мрежата на живите езера. Над 10 години МИРГ „Партньорство за долината на Барич“ системно работи за развитието на областта, като съчетава 3 вида дейности:

  1. Ежегодно широкомащабно мероприятие с рекламна цел: "Дните на шарана“ – провежда се в продължение на 11 седмици през есента. Събитията включват богата кулинарна, образователна и развлекателна програма с участието наоколо 50 партньорски организации и привличат хиляди посетители;                               
  2. Система за сертифициране на местни продукти под марката "Препоръчано от долината на Барич“. Тя помага на предприятията да подобрят представянето на техните продукти и услуги и ги обединява в атрактивна оферта със силна регионална идентичност;
  3. Образователна програма за повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие и промените в климата, насочена към деца и възрастни. Тя включва учебни посещения в местни компании и е разработена съвместно с училища и учебни центрове.


Цели: 

Една от основните цели на всички дейности е насърчаване и подкрепа за местния бизнес: Мероприятието "Дните на шарана" изгражда трайно сътрудничество между различни сектори, свързани с рибовъдството и използва оригинални методи за поддържане лоялността на клиента, както и за мониторинг на удовлетвореността (онлайн анкета с награди, напр. местни продукти, за всеки правилен отговор). Местната марка помага на фирмите да поддържат качеството, да получат достъп до нови пазари и източници на финансиране. Тя насърчава съвместните и кръстосани промоции и предоставя възможности за съвместно обучение. Програмата за устойчиво обучение предоставя на бизнеса достъп до иновативни източници на финансиране, като подкрепя училищата със субсидии, които могат да се използват за съвместни обучения с местни фирми, дейности за повишаване на информираността на потребителите и осигуряване на допълнителни приходи.


Постигнати резултати:

Проектът, реализиран с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), помага на местния бизнес да разработи интегрирана оферта от около 60 продукта и услуги под утвърдената и призната марка „Препоръчано от долината на Барич“. Разработени са къси вериги за създаване на стойност за риба и други местни продукти, а сезонът за продажба на риба се удължава значително. По време на "Дните на шарана 2018“ са проведени все по-популярните „рибни вечeри“ в 14 ресторанта. В резултат на инициативиата са продадени общо 2 190 и раздадени близо 2 000 билета за различни платени и безплатни мероприятия. Онлайн въпросникът за оценка е попълнен от общо 30 % от клиентите, което спомага за по-доброто определяне на бъдещи дейности. Клиентската база данни се увеличава на 1 300 човека (58 % от които жени), като 57 % са посетили предишни "Дни на шарана". Повече от 13 500 ученици от 56 училища се включват в образователни дейности. Създаден е онлайн магазин, предлагащ учебни помагала за обучения за региона и околната среда (географски карти, игри, пътеводители и т.н.)


Възможности за трансфер на добрата практика:

Всички дейности по проекта могат да послужат за пример на други райони, където дребният бизнес предлага продукти или услуги, свързани с местните риболовни или рибовъдни традиции. Важно е те да бъдат прилагани широкообхватно, съчетавайки популяризиране, онлайн мониторинг, изграждане на капацитет и насърчаване на сътрудничеството межди фирмите. Образователната програма също може да бъде възпроизведена (след адаптиране на съдържанието), като се използват методите и инструментите, разработени от долината на Барич.


Научени уроци:

Осъществяването на подобно комплексно мероприятие като "Дните на шарана“ не е лесно начинание — нужни са добрата воля и усилията на различни партньори, спонсори, медии и др. То води до усилено търсене на рибни продукти, което налага необходимостта рибарите да се научат да гарантират рибните доставки през цялата година, което отнема на сектора няколко години. Ключът към успеха на местната марка е в популяризирането най-вече на цялата предлагана гама, а не на отделни продукти или услуги. Цялостната електронизация на процеса за получаване на сертификати спестява време и ресурси.

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури; Подкрепа за бизнеса; Туризъм; Опазване на околната среда; Управление на ресурсите; Културно наследство; Образование и обучение


Контакти с МИРГ „Партньорство за долината на Барич“

Лице за контакт: Г-жа Inga Demianiuk-Ozga

Имейл: partnerstwo@nasza.barycz.pl

Тел.: +48 71 38 30 432


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha