Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Италия спомага за засилване на свързаността между местните рибари и общността в региона чрез организирането на поредица от рибни фестивали

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Италия спомага за засилване на свързаността между местните рибари и общността в региона чрез организирането на поредица от рибни фестивали
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Италия: Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Емилия-Романя“, е за организиране на поредица от рибни фестивали, които свързват рибарите и производителите на аквакултури с местните общности, повишавайки осведомеността за местните риби, традициите и морските местообитания.


Държава: 
Италия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
270 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
135 000 евро
Национално съфинансиране:
135 000 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Емилия-Романя" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за изграждане на свързаност между рибарите и производителите на аквакултури и местната общност чрез организиране на девет рибни фестивала в Североизточна Италия.


Предизвикателства, към които проектът е насочен:

Рибарите и производителите на аквакултури в Североизточна Италия не се възползват от възможностите, които културните дейности предоставят за привличане на туристи в района. Липсата на участие на местните рибари и производители на аквакултури в тези събития е пропусната възможност за рибарите да се свържат с местните жители, които могат да се превърнат в техни потенциални клиенти. Това показва още, че местната общност е слабо информирана за рибарското наследство и местните видове риба.

МИРГ "Емилия-Романя" решава да пресъздаде съществуващи успешни събития, за да укрепи връзките между рибарите и производителите на аквакултури и местната общност. С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Местната инициативна рибарска група „Емилия-Романя“ организира поредица от девет рибни фестивала, които обхващат 120 км брегова линия от Горо до Католика. Всички рибни фестивали са организирани под един и същи бранд "Festival del Mare" (Фестивал на морето) и са посветени на една и съща тема, което улеснява привличането на медийно внимание и публичност. В допълнение са създадени отделни уебсайтове за всеки фестивал.


МИРГ "Емилия-Романя" подкрепя участието на местните рибари и туристическите оператори и работи в тясно сътрудничество с професионални организатори на събития. Организаторите са насърчени да идентифицират и включат елементи от местното културно наследство, свързани с рибарството и аквакултурите, като съвместни дейности и научни теми. Те са представени на фестивалите по интерактивен и увлекателен  начин, включително посещения с екскурзовод, лекции и видео презентации.

Рибарите успяват да взаимодействат с посетителите на фестивала чрез готварски семинари, където местната общност има възможност да научи за кулинарията на региона, сезонността на морските продукти и начините за приготвяне на по-малко известни местни видове риба . Използването на фестивалите за обучение на участниците води до подобряване на имиджа на местните рибари, които представят природното, социалното и културното наследство на морето.

МИРГ създава видео, което представя фестивалите.


Постигнати резултати:

Деветте фестивала привличат над 100 000 участници и включват 280 рибари и производители на аквакултури. Проектът обхваща общо 55 календарни дни със събития, 36 работни срещи, 44 посещения с екскурзовод, 25 готварски демонстрации и богатство от рекламни материали (пощенски картички, карти, брошури за местни рибни и аквакултурни продукти). Достигнатата аудитория в социалните мрежи е над един милион души.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Общините в деветте области, където се провеждат фестивалите, се интересуват от координиране на работата, за да направят фестивалите регионални годишни събития с участието на рибари и туристически оператори. Има възможност да се възпроизведе концепцията на междурегионално, национално или транснационално ниво, като същевременно се запазят специфичните местни характеристики на рибните видове, кулинарията и културното наследство.


Научени уроци:

Рибарите и производителите на аквакултури чрез пряк контакт с потребителите печелят тяхното доверие и са готови да инвестират в подобряване на стойността и качеството на своите продукти (напр. чрез етикетиране и сертифициране). Освен това те виждат възможности за засилено сътрудничество в сектора, както и извън него - с туристическата индустрия. Потребителите и туристите успяват да научат за по-малко известните видове риба, които някога са били част от местната кулинария, местното морско наследство, сезонността при морските дарове и характеристиките на морската среда. Обединяването на събитията в общ календар и използването на общ бранд "Festival del Mare" повишава вниманието на медиите, което от своя страна улеснява популяризирането на фестивалите и засилва интереса към морското културно наследство на региона.


Принос за постигане целите на ВОМР: Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, и морското културно наследство.


Данни за контакт с МИРГ "Емилия-Романя"

Лице за контакт: Г-жа Angela Nazzaruolo

e-mail: angela.nazzaruolo@deltaduemila.net

тел: +39 0533 57693


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha