Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Германия спомага за съхраняването на културното наследство в рибарския район на река Шлай и подкрепя рибарския сектор в района

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Германия спомага за съхраняването на културното наследство в рибарския район на река Шлай и подкрепя рибарския сектор в района
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Германия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шлай - Балтийско море“, има за цел да подпомогне развитието на дейността на местни рибари чрез разширяване и реконструкция на риболовни съоръжения и опазване на културното наследство в рибарския район Шлай.


Държава: 
Германия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
424 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
120 000 евро
Национално съфинансиране:
46 000 евро
Частно съфинансиране: 
258 000 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Шлай - Балтийско море" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони подпомага местени рибари да изградят помещения за преработка на рибни продукти и работилница за ремонт на риболовни съоръжения, като същевременно допринася за опазване на местното културно наследство и създаването на нови работни места.


Проектът, реализиран в периода 11.2016 – 03.2018 г., е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

„Проектът е от изключително значение за работата на МИРГ, тъй като допринася за постигане на почти всички наши ключови цели: подкрепа на младите рибари, насърчаване на диверсификацията, добавяне на стойност към риболова чрез преработване на рибни продукти и директни продажби, както и запазване на културното наследство." - споделя Ханс Кристиан Грийн, председател на МИРГ "Шлай - Балтийско море".

Проектът е успешен пример за съвместяване на съвременните нужди на местните рибари и съхраняването на културното наследство в рибарския район Шлай в Германия. 


Предизвикателства, към които е насочен проектът:

Риболовът в река Шлай в Северна Германия е свързан със специално изискване. От 1480 г. само рибари, живеещи (т.е. имащи имот) в „Holm“ - традиционният риболовен район на Шлезвиг, който преди е бил остров - имат право да извършват риболов. Тази традиция оформя културната идентичност на местната общност, но също така ограничава способността на местните рибари да се адаптират към съвременните нужди на рибарската професия.


Решението:

Такъв е и случаят с Нилс и Кристиан Рос, които желаят да продължат риболовния бизнес на баща си, но се сблъскват с регулаторни пречки. За да могат да осъществяват жизнеспособна икономическа дейност, двамата рибари се налага да разширят сградата, която притежават, но съществуващите регулации, свързани с устройството на територията в в Холм, затруднява разширяването на сградата. МИРГ "Шлай - Балтийско море" чрез своята Стратегия за ВОМР предоставя финансова подкрепа за реализирането на проекта, като по този начин допринася за опазването на културното наследство и създава нови работни места. 


С осъществяването на проекта се повишава работната ефективност на бизнеса поради близкото разстояние на реконструираните съоръженията за преработка на рибни продукти и работилницата за ремонт на риболовни съоръжения до местния кей. В допълнение е изградена и хладилна инсталация, която позволява извършването на директни продажби на потребителите - добавяйки стойност към продуктите от риболов.

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност към продуктите от риболов; Дребномащабен и крайбрежен риболов; Преработване на рибни продукти; Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони; Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури.


Данни за контакт с МИРГ "Шлай - Балтийско море"

Лице за контакт: Г-жа Svenja Linscheid

e-mail: svenja.linscheid@amt-suedangeln.de

тел: +49 4623 78407

уебсайт: http://www.fischerjoernross.de 


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha