Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Естония подпомага възстановяването на пристанището в град Пуисе чрез насърчаване на колективните действия на общината и местните рибари в района

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Естония подпомага възстановяването на пристанището в град Пуисе чрез насърчаване на колективните действия на общината и местните рибари в района
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Естония: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Ляянемаа“, цели възстановяване и реконструкция на местното пристанище в град Пуисе.

Държава: 
Естония
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
566 919 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
481 881 евро
Национално съфинансиране:
85 038 евро
Частно съфинансиране: 
117 619 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Ляянемаа" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за насърчаване на риболова и туризма по крайбрежието на окръг Ляянемаа чрез преобразяването на най-голямото рибарско пристанище в района. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Дейностите по проекта за изграждане на мултифункционалното пристанище включват ремонтиране на морската инфраструктура и пристанищните съоръжения, изграждане на нов вълнолом, плаващи кейове и защитни мрежи.


МИРГ поема ролята на консултант и посредник между рибарите и местните власти, за да помогне за преобразяването на най-голямото рибарско пристанище в окръг Ляянемаа. Местната инициативна рибарска група "Ляянемаа" информира местната община за възможностите и условията за получаване на финансова помощ чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Същевременно МИРГ стимулира местните рибари да вложат време и усилия в разработването на концепция за пристанище Пуисе.

Поради неподходящите и остарели пристанищни съоръжения, професионалният риболов в Пуисе се превръща във все по-трудоемко начинание. Обновяването на най-голямото рибарско пристанище в Ляянемаа започва през 2011 г., когато 14 местни рибари се обединяват с местната община, за да възстановят и модернизират пристанищната инфраструктура. Понастоящем около 25 професионални рибари използват новото пристанище. С напредването на проекта, броят на рибарите и доходността от риболова се увеличават. Има изградена нова постройка за рибари и хладилно помещение за риба, на разположение на рибарите е и оборудване за претегляне на рибата и кутии за съхранение. Закупени са чисто нови камион и подемен кран за транспортиране на товари, кутии за риба и рибни капани.   

Рибарите не са единствените, които имат полза от съживяването на рибарския район в Пуисе. В близост до пристанището три местни компании предлагат туристически услуги и различни морски дейности. Град Пуисе е превърнат във важен сборен пункт за местната общност и ежегодно е домакин на различни мероприятия, свързани с риболова и морето.Постигнати резултати:

Ремонтът на пристанището значително улеснява разтоварването на улова на рибарите на сушата, а изграждането на охладителни и складови съоръжения подобрява качеството на рибните продукти. Проектът спомага за повишаване на  сътрудничеството между рибарите, които вече продават улова си колективно. От друга страна рибарите-любители вече ловят риба само от пристанищните съоръжения, което намалява натиска, на който е подложен националният парк „Матсалу“.  Възможности за трансфер на добрата практика:

Подобни проекти биха могли да привлекат интереса на всяка МИРГ, упражняваща дейност в район с пристанище, което се нуждае от преустройство и където съществува възможност за включване на местните рибари. Възраждането на Пуисе е пример за това, как МИРГ може да помогне за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между местната община, рибарите и туристическите оператори.


Научени уроци:

Насърчаване на сътрудничеството между местните власти и рибарите е сложна, но постижима задача. За целта е необходимо МИРГ да съобрази нуждите на всяка от заинтересованите страни с препоръките, които са им необходими. Подобни проекти понякога се развиват със сравнително бавни темпове поради засягане на конкурентни търговски интереси.  

Принос за постигане целите на ВОМР:  Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.


Данни за контакт с MИРГ „Ляянемаа“:

Лице за контакт: Г-н Margus Medell 

e-mail: info@lrs.ee

Тел.: +372 528 6024


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha