Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Дания спомага за превръщането на изоставена фабрика за двигатели на лодки в многофункционален център за насърчаване на местното морско предприемачество

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Дания спомага за превръщането на изоставена фабрика за двигатели на лодки в многофункционален център за насърчаване на местното морско предприемачество
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Дания: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “LLSÆ“, е за превръщане на изоставена фабрика за двигатели на лодки в многофункционален център за подпомагане на местното морско предприемачество на остров Шрьо.


Държава: 
Дания
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
189 150  евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):105 530 евро
Национално съфинансиране:
83 620 евро
Съфинансиране от бенефициента: 
135 550 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "LLSÆ" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за изграждането на общностен център за подкрепа на местното морско предприемачество и популяризиране на културното наследство на остров Шрьо, Дания.

Проектът, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), има за цел да стимулира икономиката и социалното сближаване на острова.Предизвикателства, към които проектът е насочен:

Местната икономика на множество малки острови страда от спад в бизнес активността в тези райони. На остров Шрьо фабриката за двигатели "Marstal" в миналото е била в основата на местната търговия и корабоплаване. Чрез превръщането на помещенията на старата фабрика в център по предприемачество на местната общност, проектът има за цел да запази морското наследство на рибарския район, като същевременно стимулира местното морско предприемачество.


Центърът, който представя разнообразие от работни позиции в морските отрасли, се фокусира върху предоставяне на подкрепа на иновативни предприятия и предприемачи, включително такива, занимаващи се с нови цифрови технологии. Предприемачите могат да се възползват от общи офис площи под наем, разнообразие от курсове за развитие на бизнеса, както и регулярни семинари. Пространството позволява на младите предприемачи да намерят своето място в крайбрежната общност, което от своя страна допринася за икономическия растеж в района, местното развитие и социалното сближаване на остров Шрьо.

Първият етап от обновяването на фабриката за двигатели е завършен през юни 2019 г. Полагат се нови бетонни плочи и са построени две нови тоалетни. Към момента 165 квадратни метра функционални офис площи са на разположение на местните предприемачи. Предстои изграждането на конферентни помещения и гараж. Големи части от старата фабрика и нейните машини са изложени и до днес в сградата, запазвайки културното наследство, свързано с обекта.


Постигнати резултати:

В резултат от реализирането на проекта са създадени две нови работни позиции – едната е за управление на офисните помещения, а другата - за консултиране на предприемачите. Компанията "MaRe Shipping" е наела помещение в сградата за постоянно ползване, а други седем компании са се присъединили към офис пространството, което е открито на 11 юни 2019 г.Възможности за трансфер на добрата практика:

Нараства броят на създадените общностни центрове и споделени офис пространства в цяла Европа. По-специално в отдалечените крайбрежни и островни общности подобни проекти могат да помогнат за справяне с проблема, свързан с обезлюдяването. В рибарските райони съществуващите сгради за морско наследство могат да бъдат трансформирани в общностни центрове, които насърчават местното предприемачество, като се използват активите от миналото, за да се изградят тези на бъдещето.


Научени уроци:

Важно е да се надгражда върху историята и традициите на общността. Старите сгради трябва да бъдат съживени в съответствие с предишното използване на помещенията. Търсенето на съвет от хора, които са предприели подобни инициативи, е от съществено значение за успешното реализиране на подобен тип проекти.

Принос за постигане целите на ВОМР:  Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, и морското културно наследство.Данни за контакт с MИРГ „LLSÆ“

Лице за контакт: Г-н Karl Morten Pedersen

e-mail: karlmortenpedersen@gmail.com

Тел.: +45 62 51 35 05


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha