Menu
Кошница

Добра европейска практика: Испанска Местна инициативна рибарска група подпомага превръщането на местна рибарска асоциация в първата организация в Испания, захранвана изцяло от възобновяеми енергийни източници

Добра европейска практика: Испанска Местна инициативна рибарска група подпомага превръщането на местна рибарска асоциация в първата организация в Испания, захранвана изцяло от възобновяеми енергийни източници
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Испания: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Източна Астурия“, превръща Рибарската асоциация "Bustio" в първата организация в Испания, която се захранва изцяло от възобновяеми енергийни източници за своите наземни операции.  

Държава: 
Испания
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
76 351,28 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
64 898,59 евро
Регионално съфинансиране:
11 452,69 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Източна Астурия“ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за намаляване на въглеродните емисии в рибарската територията чрез осигуряване на подкрепа на местната рибарска асоциация за постигане на пълна енергийна самостоятелност  чрез използване на възобновяема енергия за осъществване на всички свои дейности. 


Рибарската асоциация "Bustio" става първата в Испания, която при изпълнение на своите наземни операции се захранва изцяло от възобновяеми енергийни източници. Поемайки екологичен ангажимент за намаляване на въглеродните емисии, освен че намалява отрицателното си въздействие върху околната среда, благодарение на проекта, който води до намаляване на разходите за конвенционална електроенергия асоциацията успява да реализира спестявания в размер наоколо 10 000 евро годишно.

„Поддържането на инфраструктурата на риболовната организация е скъпо начинание. По този начин възможността за получаване средства от ЕФМДР, отпуснати за подобен тип проекти, спомага за подобряване на устойчивостта на риболовния сектор, както от икономическа, така и от екологична гледна точка.", споделя Максимо Родригес, изпълнителен директор на МИРГ "Източна Астурия".

МИРГ "Източна Астурия" подпомага рибарската асоциация "Bustio" чрез осигуряване на финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за реализирането на два проекта, с цел да се покрият изцяло енергийните нужди за наземните операции на асоциацията чрез използването на възобновяема енергия. Чрез първия проект, реализиран през 2014 г., са осигурени слънчеви панели, които са свързани към националната енергийна мрежа. Без възможност за съхранение на генерираната от слънцето енергия обаче, слънчевите панели могат да доставят необходимата енергия само в определени часове на деня.

За да се постигне пълна енергийна самостоятелност, през 2017 г. рибарската организация решава да добави към инсталацията и акумулаторни батерии, което позволява съхранение на допълнителната енергия и използването ѝ при нужда. Вторият проект включва също осигуряване на вятърни турбини и генератор на биодизел за покриване на енергийните производствени нужди при липса на вятър и слънце.

Рибарската асоциация "Bustio" се ангажира да трансформира местния рибарски сектор в нисковъглероден икономически отрасъл. Изпълнението на двата проекта носи ползи за околната среда, като помага за намаляване на въглеродния отпечатък и емисиите на замърсяващи газове. Намаляването на разходите за енергия при осъществяване на дейности като етикетиране, предлагане и съхранение на прясна риба, освен екологични ползи, носи и финансови такива. С оглед постигнатите успехи при реализирането на двата проекта, правителството в Астурия проучва възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници за нуждите и на останалите рибарски организации в региона.


Принос за постигане целите на ВОМР: Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони.


Данни за контакт с МИРГ "Източна Астурия"

Лице за контакт: Г-н Máximo González Aguilar

e-mail: info@leaderoriente.es 

тел: +34 985 84 41 28


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha