Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Испания подкрепя създаването на дигитална платформа за управление на дейностите по отглеждане на черупчести видове в района на Галисия

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Испания подкрепя създаването на дигитална платформа за управление на дейностите по отглеждане на черупчести видове в района на Галисия
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Испания: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Arousa“, е за разработване на цифрова платформа за улесняване и подобряване на ежедневното управление, контрол и планиране на дейностите в сектора на ракообразните в рибарския район Галисия.Държава: 
Испания
Обща стойност на проекта:
63 319  евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
44 480 евро
Регионално съфинансиране:
7 850 евро
Съфинансиране от бенефициента: 
10 989 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Arousa" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за изграждането на цифрова платформа за улесняване на дейностите по управление, контрол и планиране в сектора на ракообразните. 

Проектът, осъществен в периода 08.2018 – 10.2019 г., е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).


Предизвикателства, към които проектът е насочен:

Освен прибирането на реколтата, уловът на черупчести видове включва разнообразни дейности като засаждане на семена на черупчести, прехвърляне на развитите ракообразни, почистване на производствените плажове, наблюдение на запасите  и др. Цялостният процес по планиране на ежедневните дейности за събиране на черупчести е необходимо да бъде приспособен към морските приливи и отливи, наличието на токсини в морската среда и метеорологичните условия. Всичко това предполага значително време за установяване на подходящите условия за улов на черупчести. Асоциацията за риболов и улов на черупчести в Галисия регулярно публикува съобщения за спиране на риболовните дейности поради неблагоприятни условия, които са на хартиен носител и публикуваната информация е налична единствено на място. В последствие се налага информацията да бъде дигитализирана с цел отчитане пред местната регионална администрация. 


Местен индустриален инженер, който се е занимавал професионално със събирането на черупчести, решава, че цифровите технологии могат значително да улеснят дейностите по планиране и събиране на реколтата от ракообразни и работата на Асоциацията за риболов и улов на черупчести в района. Пабло Доргамбид разработва цифрова платформа, достъпна чрез интернет и мобилно приложение, която позволява на заетите в сектора на ракообразните да имат достъп и да записват информация, без да се налага да пътуват до работното място. Работният календар и известията са достъпни онлайн, а извършените дейности, теглото и вида на улова могат да се регистрират чрез онлайн платформата.

МИРГ "Arousa" чрез подхода ВОМР спомага за осигуряване на нужните средства за разработване на дигиталната платформа и необходимото технологично оборудване. МИРГ инвестира също и в изграждане на умения за използване на новосъздаденото приложение чрез провеждане на обучение за заетите в сектора на ракообразните в рибарския район. Проектът включва също и осъществяване на сътрудничество (и споделяне на разходите) между две риболовни асоциации в района.


Постигнати резултати:

В рамките на проекта е създадена, лесна за използване, онлайн система, която улеснява управлението и планирането на дейностите по отглеждане на ракообразни. Обучени са 430 фермери на черупчести, като 86% от занимаващите се с ръчно събиране на ракообразни в Камбадос и 98% във Виланова възприемат използването на дигиталната платформа в ежедневните си работни практики. По-голямата част от обучените са жени над 50 години. Данните са достъпни онлайн в реално време, като по този начин се спестява време от ненужни пътувания до работното място и се подобрява надеждността на данните за извършения улов.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Подобен инструмент може да се използва и в други рибарски райони за управление на дейностите по събиране на ракообразни. Необходимо е онлайн системата да бъде адаптирана към спецификата на действащите законодателни изисквания за и докладване на улова пред местните власти. Дигиталната платформа се използва и в работата на други работещи в сектора на черупчестите, включително и други риболовни асоциации в рибарския район. МИРГ от други рибарски територии също проявяват силен интерес към новата цифрова платформа.


Научени уроци:

Ключов фактор за успеха на проекта е разбирането на нуждите на работещите в сектора на ракообразни видове и адаптирането на мобилната платформа, така че да отговори на специфичните потребности на сектора.

Принос за постигане целите на ВОМР: Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните рибни ресурси и морските дейности.


Данни за контакт с MИРГ „Arousa“

Лице за контакт: Г-жа Rosa Carballo Martínez

e-mail: galp.mar.riadearousa@xunta.gal

Тел.: +34 986 51 09 53


Източници на информация:

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Уебсайт на платформата: Xesmar - Plataforma para xestión de traballos no mar

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha