Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна група в Италия спомага за популяризиране на рибарското кулинарно наследство чрез създаване на мобилно приложение, което свързва производителите на морска храна, ресторантите и потребителите

Добра европейска практика: Местна инициативна група в Италия спомага за популяризиране на рибарското кулинарно наследство чрез създаване на мобилно приложение, което свързва производителите на морска храна, ресторантите и потребителите
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Италия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна група (МИГ) "Гаргано", цели засилване на свързаността между производителите на рибни продукти, кулинарния сектор и частните потребители чрез създаване на мобилно приложение "Pesca Mia" („Моят риболов“).


Държава: 
Италия
Безвъзмездна финансова помощ:
200 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
100 000 евро
Национално съфинансиране:
70 000 евро
Регионално съфинансиране: 
30 000 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна група (МИГ) "Гаргано" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за популяризиране на културното и кулинарното наследство на район Гаргано чрез разработване на мобилно приложението "Pesca Mia" („Моят риболов“), което свързва сектора на морската храна, ресторантите и частните потребители.


Проектът, реализиран в периода 10.2018 – 01.2021 г., е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

„Мобилното приложение "Pesca Mia" допринася за засилване на връзката между местните рибари и потребители. Потребителите са щастливи, че могат да получат висококачествени продукти директно от лодките на местните рибари в италианския район Гаргано. С помощта на приложението рибарите успяват да реализират своя улов. По време на пандемията COVID-19 приложението "Pesca Mia" се превръща в изключително полезен инструмент, както за рибарите, така и за потребителите." - споделя Анароса Нотарангело, технически директор в МИГ "Гаргано".

Укрепването на връзката между местните рибари, производителите на рибни продукти, кулинарния сектор и частните потребители играе важна роля в подкрепа на развитието на рибарския район Гаргано. Мобилното приложение "Pesca Mia" е създадено с цел подпомагане на производителите на продукти от риболов и аквакултури, като улеснява популяризирането на техните продукти, подобрява техния маркетингов капацитет и спомага за стимулиране на директните продажби на местна морска храна.


Мобилната платформа "Pesca Mia" позволява на местните рибари да качват информация за своите продукти директно в приложението, което осигурява възможност на крайните потребителите да поръчват прясна морска храна директно от местните рибари. Проектът предлага на рибарите нов инструмент за комуникация и продажби и осигурява по-добра проследимост, наличност и разнообразие от морски продукти за частните потребители и ресторанти.


Мобилната платформа не само подобрява свързаността между местните заинтересовани страни, но и спомага за популяризирането на кулинарното и културното наследство на рибарския район Гаргано в Италия, като подпомага цялостното му развитие. С цел популяризиране на новосъздаденото мобилно  приложение, МИГ "Гаргано" участва в допълнителни дейности, като създаването на видеоклипове и организирането на семинари, отразяванетона проекта в онлайн медии и провеждане на комуникационна кампания сред местната общност чрез прессъобщения в масмедии, социални мрежи и разпространение на информация за платформата от уста на уста.

Принос за постигане целите на ВОМР: Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури; Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите.


Данни за контакт с МИГ „Гаргано“

Лице за контакт: Г-н Massimo Mezzina

e-mail: direttore@galgargano.com

тел: +39 0884 564164

уебсайтGal Gargano


Източници на информация:  

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha