Menu
Кошница

Добра европейска практика: Италианска Местна инициативна рибарска група спомага за изграждане на капацитет за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони в Тунис

Добра европейска практика: Италианска Местна инициативна рибарска група спомага за изграждане на капацитет за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони в Тунис
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Италия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Costa Degli Etruschi“, е за подкрепа на рибарските общности в Тунис да развият своя капацитет за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони.


Държава:Италия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
390 163 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
312 123 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
312 123 евро

Национално съфинансиране: 

 • Costa Degli Etruschi FLAG
 • San Leopoldo fishing cooperative
 • FAR Maremma
 • Petra Patrimonia Corsica
 • WWF North Africa
 • LegAmbiente Toscana

78 040 евро

 • 7 406
 • 9 783
 • 9 790
 • 18 937
 • 16 274
 • 15 850


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Costa Degli Etruschi" и нейните партньори получават достъп до средства от Изпълнителната агенция на ЕС за малки и средни предприятия (МСП) за развитие на устойчива синя икономика, с които да подпомогнат развитието на рибарските райони в Тунис.

Много от предизвикателствата, пред които са изправени рибарските общности по Средиземноморското крайбрежие в Европа, се споделят и от тези на Африканското крайбрежие. Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на ЕС отправя покана за проектни предложения в подкрепа на устойчивата синя икономика в цялото Средиземноморие, чрез която предоставя възможност за сътрудничество и обмяна на опит.

Разпознавайки тази възможност, МИРГ "Costa Degli Etruschi" в Италия успява да пренесе своя опит по прилагане на подхода ВОМР извън ЕС в сътрудничество с рибарските общности, изправени пред подобни предизвикателства в Тунис.

МИРГ "Costa Degli Etruschi" си партнира с обединение от предприемачи, Petra Patrimonia в Корсика (FR), риболовната организация, LegAmbiente, в Тоскана (IT) и WWF -  Средиземноморска Северна Африка. Това партньорство има за цел да стартира дейности за създаване на контакти и изграждане на капацитет в подкрепа на появата на местни групи от типа ВОМР в Al Huwariyah и Tabarka (Тунис). Такива действия се фокусират върху насърчаване на икономическата диверсификация и социалното включване в тези риболовни общности.


Първата фаза на проекта, известен като ENSAMBLE, се фокусира върху изграждането на достъпна административна рамка. Проектът ENSAMBLE, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) позволява двете бъдещи тунизийски групи да разработят проекти със собствени цели и приоритети. Това включва и разработване на мрежа от общности чрез побратимяване и предлагане на основно обучение по подхода ВОМР , за да се позволи на всяка общност да разработи своя собствена стратегия за местно развитие.

Втората фаза спомага за развитието на устойчив туризъм, започвайки с поредица от пилотни проекти с участието на местната общност, вкл. младите хора и жените, в популяризирането на екологични, културни и традиционни ресурси, свързани с риболова и морето. По-късните фази на проекта ENSAMBLE включват по-нататъшна комуникация с широката общественост и събития, за да се демонстрират резултатите на местните заинтересовани страни.


Постигнати резултати:

Проектът се осъществява в периода 01.2019 - 12.2020 г., като подпомага 2 местни групи от Тунис - Al Huwariyah и Tabarka да създадат процес за взаимодействие между публични и частни субекти, да определят общи цели и да улеснят обмена на знания и опит. Реализирането на проекта за сътрудничество дава възможност на местните общности да планират устойчиво развитието на своите крайбрежни райони. Ранните резултати включват:

 • Три групи за сътрудничество, включващи тунизийски, корсикански и тоскански крайбрежни райони. Единадесет срещи, включително три транснационални сесии, между партньорите по проекта;
 • Идентифицирани са три общи приоритета за бъдещите стратегии за местно развитие (тези на двете тунизийски групи и на стратегията на италианската МИРГ за 2021-27): туризъм (с риболовен туризъм като ключов елемент); създаване на полезни взаимодействия между селските и крайбрежните райони; и добавяне на стойност към морското културно наследство.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът е осъществен в сътрудничество между МИРГ от 3 различни тертиории, мотивирани от предишно сътрудничество и споделено културно и екологично наследство. Този тип сътрудничество може да бъде полезно за области, в които могат да идентифицират потенциални партньори сред други територии.Обменът на знания може да бъде допълващ и полезен за различните заинтересовани страни.


Научени уроци:

Предишната връзка между участващите партньори е ключов фактор за успеха при изпълнението на проекта. Комуникацията върви гладко и действията се развиват по пъргав начин. Гъвкавостта също е от съществено значение за разпределяне на времето по дейностите спрямо новите ситуации през различните фази на проекта.


Принос за постигане целите на ВОМР: Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните рибни ресурси и морските дейности.


Данни за контакт с МИРГ "Costa Degli Etruschi"

Лице за контакт: Г-н Roberto Seghi

e-mail: flag@farmaremma.it

тел: +39 0564 405252


Източници на информация:

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha