Menu
Кошница

Блог - европейско финансиране RSS Новини

12 юли ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
0 203
мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“На 09.07.2021 г. Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяв..
28 юни СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ ПОМОРИЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“
0 89
Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”Дирекция „Морско дело и рибарс..
18 юни ОБЯВЕНО Е ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ПОМОРИЕ
0 110
мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегията за ВОМР на МИРГ ПомориеНа основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмат..
17 юни СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.090 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА И УСЛУГИ”, ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ САМОКОВ
0 60
мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020..
11 юни СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО МЯРКА 4 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  „МИРГ
0 117
мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот..
11 юни СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.092
0 121
мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ ot стратегията за вомр на мирг "бчс..
10 юни СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.080 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ПОМОРИЕ“
0 122
мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група "ПОМОРИЕ"Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ ор..
10 юни ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“
0 173
МЯРКА 5.1. „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“ ОТ ПМДР 2014-2020На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува з..
28 май Европейската комисия публикува Стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г.
0 209
Стратегическите насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г. дават визия за по-нататъшното развитие на аквакултурите по начин, който допринася за евр..
26 май Институтът по океанология при БАН подготвя карта на замърсителите в морето по проект
0 165
Институтът по океанология при БАН стартира проект “Екосистемен подход за изследване на биоразнообразието на рибата в Черно море“, по който ще се изготви карта на замърсителите в Черно море.Новият прое..
20 май 31.05.2021 г.: Европейската зелена седмица за 2021 г. под надслов
0 131
Откриващо събитие на високо равнище на тема "Наука на гражданите за нулево замърсяване" е част от кампанията "Европейската зелена седмица за 2021 г.". Събитието ще се излъчва онлайн от град Лахти, Фин..
17 май Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ подписа пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие
0 108
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ подписа пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2..
Показани 1 от 12 | 92 (8 Страници)