Menu
Кошница

Блог - ПМДР 2014-2020 RSS Новини

10 сеп Държавен фонд „Земеделие“ – РА публикува Ръководство за отчитане на разходи по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
0 157
Държавен фонд „Земеделие“ изготви и публикува Ръководство за отчитане на разходи по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМРД 2014-2020). Ръководството е част от предприетите мерки за подобрява..
17 авг ДФ „Земеделие“ изплати над 264 000 лв. по два проекта от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
0 157
Изплатените от ДФ "Земеделие" - РА средства в размер на над 264 000 лв. са в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПМДР 2014-2020 и се реализират чрез Стратегите за ВОМР..
17 авг В периода 26.08.-27.08.2021 г. в град Варна Националната Рибарска Мрежа ще проведе научен форум и обучение за бенефициенти по ПМДР 2014-2020
0 716
На 26.08.2021 г. от 10:00 часа в гр. Варна, хотел „Черно море“, конферентна зала „Черно море“, ще се проведе работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката. Темата на форума е..
04 авг 06.08.2021 г.: Националното ловно-рибарско сдружение
0 273
На 06.08.2021 г. Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ ще чества своята 123-годишнина под мотото „За един по-богат воден свят“. В рамките на събитието ще бъд..
12 юли ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
0 203
мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“На 09.07.2021 г. Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяв..
18 юни ОБЯВЕНО Е ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ПОМОРИЕ
0 110
мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегията за ВОМР на МИРГ ПомориеНа основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмат..
17 юни СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.090 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА И УСЛУГИ”, ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ САМОКОВ
0 60
мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020..
10 юни СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.080 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ПОМОРИЕ“
0 122
мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група "ПОМОРИЕ"Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ ор..
10 юни ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“
0 173
МЯРКА 5.1. „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“ ОТ ПМДР 2014-2020На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува з..
01 окт УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-2.013 ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ - СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ”
0 259
Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.013-S1 Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки ..
23 сеп УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.022 „МИРГ-ШКБ-1.2.2 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА”
0 269
Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.022 „МИРГ-ШКБ-1.2.2 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И С..
03 фев Утре изтича срокът за включване в Тематичнaта работна група за разработване на ПМДР 2021-2027
0 193
Екипът на Звеното за управление на Националната рибарска мрежа напомня на всички заинтересовани страни, че утре, 04.02.2020 г., изтича срокът, в който представителите на юридическите лица с нестопанск..
Показани 1 от 12 | 12 (1 Страници)