Menu
Кошница

Блог - ЕФМДР RSS Новини

17 сеп В периода 27.09.-28.09.2021 г. в град Пловдив ще се проведе петата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа и заседание на тематична работна
0 379
Предстоящите събития на Националната Рибарска Мрежа и Министерство на земеделието, храните и горите са посветени на бъдещето на общата политика в областта на рибарството и справянето с предизвикателст..
12 юли ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
0 203
мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“На 09.07.2021 г. Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяв..
28 юни СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ ПОМОРИЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“
0 89
Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”Дирекция „Морско дело и рибарс..
18 юни ОБЯВЕНО Е ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ПОМОРИЕ
0 110
мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегията за ВОМР на МИРГ ПомориеНа основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмат..
17 юни СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.090 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА И УСЛУГИ”, ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ САМОКОВ
0 60
мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020..
11 юни СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.092
0 121
мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ ot стратегията за вомр на мирг "бчс..
10 юни СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.080 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ПОМОРИЕ“
0 122
мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група "ПОМОРИЕ"Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ ор..
10 юни ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“
0 173
МЯРКА 5.1. „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“ ОТ ПМДР 2014-2020На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува з..
28 май Европейската комисия публикува Стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г.
0 209
Стратегическите насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г. дават визия за по-нататъшното развитие на аквакултурите по начин, който допринася за евр..
17 май Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ подписа пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие
0 108
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ подписа пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2..
14 май Местни инициативни рибарски групи от България взеха участие в онлайн среща на тема „Изграждане на капацитет на българските Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)
0 180
Експерти от Местните инициативни рибарски групи в България взеха участие в онлайн среща на тема „Изграждане на капацитет на Българските Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)", организирана по иници..
11 май На 13.04.2021 г. се проведе международен онлайн семинар на тема
0 110
На 13.04.2021 г. от 14:00 до 16:30 ч. се проведе онлайн семинар на заинтересованите страни на тема "Подводно културно наследство и проучване на потенциални обекти в Черно море", организиран в рамките ..
Показани 1 от 12 | 82 (7 Страници)