На 12 януари 2021 г. от 11:00 ч. българско време (10.00 ч. CET) ще се проведе виртуална информационна сесия, обясняваща как работи финансирането по програма LIFE в рамките на поканата за представяне на проектни предложения LIFE 2020 за неправителствени организации по Европейската зелена сделка (LIFE 2020 NGO4GD). 


Събитието изисква задължителна предварителна регистрация на този линк. 

Дневният ред на виртуалната Информационна сесия е достъпен на този линк

Контекст

В отговора на предизвиканата от COVID-19 криза, Програма LIFE отправя специална покана към неправителствени организации за представяне на проектни предложения, имащи за цел да се засили капацитетът на неправителствените организации в целия ЕС и да се мобилизира общественото участие в изпълнението на Европейската зелена сделка.

Формат на срещата

Уебинарът има за цел да представи основните аспекти на предстоящата покана. Участниците могат да използват sli.do и хаштага #NGO4GD, за да задават въпроси. В края на всеки раздел се предвижда сесия за отговор на получените въпроси.
Информационната сесия, представена от Изпълнителната агенция за МСП към ЕК (EASME) включва: 
  • Посочване на ключовия принос на екологичните неправителствени организации към Европейската зелена сделка - ГД „Околна среда“;
  • Очертаване на съответните връзки към настоящото състояние на политиката на ЕС в областта на климата -  ГД „Действия в областта на климата“;
  • Споделяне на детайли за приоритетите на поканата и критериите за допустимост, както и разглеждане на техническите и финансовите аспекти - Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП) към ЕК.

За кого е предназначено това събитие?

Юридически лица с нестопанска цел (НПО), регистрирани в ЕС, които оперират на национално или регионално ниво в областта на околната среда и / или климата и отговарят на всички критерии за допустимост, посочени в документите към поканата.

След информационната сесия записът на събитието ще бъде публикуван в YouTube канала на програма LIFE.