В периода 01.07–02.07.2021 г. в хотел „Емералд Ризорт“, Равда, ще се проведат Четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа и тематичен семинар и подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) в рибарските райони.


Четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа на тема „Трансферът на знания и иновациите – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони“ ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10:00 часа. 


Тематичният семинар за Местни инициативни рибарски групи ще се проведе на 02.07.2021 г. от 10:00 часа и ще бъде посветен на насърчаване на иновациите чрез дейности за сътрудничество по подхода ВОМР в рибарските райони.
Предстоящите събития на Националната Рибарска Мрежа имат за цел:


•да осигурят трибуна за обмен и споделяне на информация и опит в областта на иновациите и новите технологии в секторите на рибарството и аквакултурите и устойчивото развитие на рибарските райони в България;


•да подкрепят изграждането на капацитет и да стимулират разработването на проекти за иновации, финансирани чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и подхода „Водено от общностите местно развитие“ в рибарските райони по ПМДР 2014-2020;


•да предоставят възможност за провеждане на дискусии и обсъждания по актуални теми, свързани с постигане на амбициозните цели на Европейския зелен пакт, събирайки на едно място водещи експерти, преподавали и гости от публичния, стопанския и нестопанския сектор;


•да се превърнат в платформа за осъществяване на контакти и работа в мрежа между различни участници, водени от общия интерес, да се постигне устойчив растеж в рибарските и крайбрежни райони на България.


По време на Четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа ще бъдат разгледани важни теми и практически примери, свързани с Европейската зелена сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“. Програмата на годишната среща включва още тематични панели, посветени на разработването и финансирането на проекти за иновации.


По време на събитието ще бъдат представени и възможностите за финансиране на иновативни проекти чрез ПМДР 2014-2020 и Стратегиите за ВОМР на Местните инициативни рибарски групи. Участие в срещата ще вземат водещи експерти в областта на иновациите, морското дело и рибарството, които ще представят нови подходи и иновативни технологии за устойчивото развитие на рибарските райони. 


Заключителната част на събитието предвижда посещение на проекти, финансирани по ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР, разглеждане на изложбата „Живот сред рибарските мрежи“, организирана от МИРГ „Несебър-Месемврия“, както и дегустация на риба от Черно море и рибни продукти от местни производители, като част от кампанията на Националната Рибарска Мрежа „Аз подкрепям местните рибари“.


Програмата на Тематичния семинар по подхода ВОМР обхваща важни теми, свързани с насърчаването на иновациите и трансфера на знания чрез дейности и проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество между Местни инициативни рибарски групи, Местни инициативни групи и други заинтересовани страни от България и чужбина. По време на семинара ще бъдат представени добри национални и европейски практики и ще бъде обменен опит при изпълнението на дейности за сътрудничество. Програмата на семинара предвижда и провеждането на проектна работилница за генериране на идеи и разработване на проекти за сътрудничество.
Участниците в събитията на Националната Рибарска Мрежа ще имат възможност да създадат полезни контакти, да обменят опит и да намерят нови партньори за реализиране на иновативни проекти в областта на рибарството и аквакултурите, и устойчивото развитие на рибарските райони в България.


Проектите на детайлна програма за двете мероприятия можете да разгледате ТУК


Участието в Годишната среща на Националната Рибарска Мрежа и Тематичния семинар по подхода ВОМР е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация на адрес: https://forms.gle/PVUSAYDM2Dfso8636  


Събитията се реализират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 на Министерство на земеделието, храните и горите.