Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA) организира дискусионно събитие на тема „Въздействие на вноса на морска храна върху дребномащабния крайбрежен флот на ЕС“, което ще се проведе онлайн на 27.04.2021 г. от 11:00 ч. българско време.

Европейски експерти ще запознаят участниците с теми, които представляват интерес за представителите на сектор "Рибарство и аквакултури" в Европа, въз основа на наскоро публикувания доклад "Въздействие на вноса на морска храна върху дребномащабния крайбрежен флот на ЕС" на EUMOFA.

Европейският съюз играе значителна роля на международния пазар на морска храна като най-големият вносител в света. Нарастващите количества внос на морска храна в ЕС могат да окажат влияние и върху собственото производство на Съюза и следователно върху бизнеса и живота на европейските рибари и веригите за създаване на стойност в рибарството. Въздействието на вноса на морска храна върху вътрешното производство на продукти от риболов и аквакултури е обект на много по-малко изследвания и политическо внимание, отколкото влиянието на (сухоземния) внос на храни върху селскостопанската продукция.

При изготвяне на доклада са проучени и анализирани данни за вноса на 13 вида морска храна в различни страни-членки, като в доклада са разгледани подробно три вида морски животни, чийто внос оказва въздействие върху дребномащабния крайбрежен риболов в ЕС:

  • шведска треска;
  • френски омар;

  • испански октопод.

Можете да се запознаете с доклада "Въздействие на вноса на морска храна върху дребномащабния крайбрежен флот на ЕС" - ТУК.

Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура кани всички заинтересовани страни да се присъединят към събитието на тема „Въздействието на вноса на морска храна върху дребномащабния крайбрежен флот на ЕС“ на 27 април 2021 г., 11:00 ч. българско време.

Експертите ще представят и обсъдят актуални въпроси, свързани с вноса на морска храна и дребномащабния крайбрежен риболов на ЕС.


В дискусиите ще участват Griffin Carpenter и Sebastian Metz (автори на изследването) и Raymond Maes (Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към Европейската комисия).  Събитието ще бъде модерирано от Valentina Sannino (COGEA / EUMOFA).

По време на събитието лекторите ще бъдат на разположение за дискусии с участниците и отговаряне на въпроси.

Събитието е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация - ТУК

За допълнителни въпроси относно събитието, можете да се свържете с екипа на EUMOFA на следния имейл адрес: contact-us@eumofa.eu