С финансовата подкрепа на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2014-2020 община Бургас изгради покрита лодкостоянка с пристан в местността Ченгене скеле.

Общата стойност на получената безвъзмездна финансова помощ е 799 999.97 лв. Продължава изпълнението на дейностите по опазване и популяризиране самобитността на рибарското селище, които се финансират по подхода ВОМР чрез одобрен проект към Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“ на обща стойност 325 945.95 лв.


Проектът "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“ предвижда на територията на етнографския комплекс да се провеждат обучения, изложби и демонстрации на рибарски практики, за да се развие по-добра морска култура, да се привлекат туристи, както и да бъдат създадени нови работни места.В рибарското селище в момента се изграждат три постройки с експозиционни функции, дървен навес за външни експозиции и демонстрации, както и приемна сграда. В свободното пространство между постройките е предвидено разполагането на различни експонати, свързани с рибарския бит.

За да бъде свързано по-добре с морето, в селището е изградена нова покрита лодкостоянка с пристан, до който ще се стига и акостира с различни плавателни съдове. Новият пристан ще обслужва и дейности по непромишлен риболов. Той ще е и място за укритие на малки риболовни плавателни съдове при буря и щурмово време. В проекта е включена площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките, подходен канал и колонки за снабдяване на плавателните съдове с вода и електричество.


По проект "Силата на водата", финансиран по ОП "Региони в растеж" се обновява и развива инфраструктурата на рибарското селище в „Ченгене скеле“. По същото задание се строи и катамаран за туристически пътувания в акваторията на Бургаския залив.


В момента, и особено през летния сезон, рибарското селище край Бургас е предпочитано място за посещения на много бургазлии и гости на южното ни Черноморие. С изпълнението на трите свързани проекта Община Бургас иска да развие и популяризира уникалността на селищното образувание "Ченгене скеле", за да го превърне в целогодишна туристическа дестинация, като същевременно съхрани нематериалното културно наследство, традициите и природата в района на природен парк „Отманли“.