В периода 18 – 19 януари, т. г. ще се проведат онлайн информационни дни по рамковата програма „Хоризонт Европа“ за програмен период 2021 – 2027 г. На тях ще бъде представена работната програма на петте мисии, включени в програмата, финансовите правила и начините за кандидатстване с проектни предложения.

Най-значитена новост на „Хоризонт Европа“ в сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС са заложените мисии, чието изпълнение ще има значителни положителни резултати за европейските граждани.

Европейският парламент и Съветът са заложили да има значителен напредък в следните пет области:

·         Справяне с рака. Крайна цел: до 2030 г. са спасени повече от три милиона души, които живеят по-дълго и по-добре.

·         Гарантиране на здрави почви и храни. Крайна цел: до 2030 г. да се гарантира, че 75% от почвите са здрави и ще могат да предоставят основни екосистемни услуги.

·         Адаптиране към изменението на климата, включително трансформация на обществото. Крайна цел: до 2030 г. Европа е подготвена да се справи с климатичните изменения, ускорява се преходът към здравословно и проспериращо бъдеще на планетата, увеличава се мащабът на решенията за постигане на устойчивост, способстваща за постигането на социални трансформации.

·         Климатично неутрални и интелигентни градове. Крайна цел: до 2030 г. се подкрепят, насърчават, промотират и показват 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична неутралност, като те се превръщат в центрове за експериментиране и демонстрации.

·         Здравословни океани, морски крайбрежни и вътрешни води. Крайна цел: до 2030 г. цялостно изчистване на солените и сладките води в Европа, възстановяване на влошените екосистеми и хабитати, декарбонизирайки по този начин синята икономика с цел устойчиво използване на основните стоки и услуги, които тези води предоставят.

Програмата за информационните дни, подробности за участие и практически подробности са публикувани ТУК.