След като Европейският съюз засили усилията си за справяне с прекомерния риболов в Средиземно море, настоящият епизод от поредицата OCEAN представя история на успеха в опазването на основните местообитания на рибите в Адриатическо море  -  зоната "Jabuka / Pomo Pit", в която риболовът е забранен. 

Euronews се присъединява към риболовна инспекция в Jabuka / Pomo и се среща с рибари, инспектори и учени, които си сътрудничат с цел успешно прилагане на подхода "отдолу-нагоре" при опазването на морските обитания. В епизода участва и Паскал Савуре, изпълнителен директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, който предлага начини за по-нататъшно подобряване на ситуацията в Средиземно море. В епизода участват още продавачи на риба от историческия пазар в Сплит и дребномащабни рибари от един от Адриатически острови, където възстановяването на рибните популации води до появата на ново поколение млади рибари.OCEAN е онлайн поредица на Euronews, създадена в сътрудничество с Генерална дирекция за морско дело и рибарство (DG MARE). Поредицата изследва теми като замърсяването и морския живот, синята икономика, устойчивия риболов и аквакултури, изменението на климата, океанската енергия и др. 

Първите два сезона включват теми като морски защитени зони, дребномащабен риболов, океанска енергия, аквакултури, незаконен, недеклариран и нерегулиран  риболов, устойчив риболов и др. 


Останалите епизоди от поредицата можете да видите на уебсайта на Euronews