МЯРКА 3.1.1. „ЕКОЛОГИЧНА И УСТОЙЧИВА РИБАРСКА ОБЛАСТ“


Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.053, МЯРКА 3.1.1. „ЕКОЛОГИЧНА И УСТОЙЧИВА РИБАРСКА ОБЛАСТ“ може да видите ТУК.