На 13.04.2021 г. от 14:00 до 16:30 ч. българско време ще се проведе онлайн семинар на заинтересованите страни на тема "Подводно културно наследство и проучване на потенциални обекти в Черно море", организиран в рамките на турското предсeдателство през 2021 г. на Общия морски дневен ред за Черно море.Дневен ред:

 • Представяне на целите на срещата - Г-н Subutay Yüksel, Министерство на външните работи на Република Турция;
 • Презентация "Подводно културно наследство и изследване на потенциални обекти в Черно море" - Доц. проф. д-р Harun Özdaş - Университет Dokuz Eylül, Институт по морски науки и технологии, Турция;
 • Представяне на проекта „Западни Черноморски подводни културни туристически маршрути“ - Д-р Glicherie Caraivan, Национален институт за изследвания и развитие на морската геология и геоекология (GeoEcomar), Румъния;
 • Представяне на проекта „Полево училище за подводна археология в Черно море“ - Д-р Найден Прахов (TBC), Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките, България;
 • Представяне на проекта „Програма Интеррег район Балтийско море BalticRIM“ и подходящи идеи за Черно море - Презентация от Руската федерация;
 • Дискусия и коментари с участниците;
 • Заключения - Доц. проф. д-р Harun Özdaş и г-н Subutay Yüksel.


Дневният ред на събитието е достъпен ТУК.

Регистрацията за събитието е отворена и всички заинтересовани страни могат да заявят участие ТУК.


Водещи теми на събитието:

 • Общи коментари по проект "Blue-BlackSea" (BlueBlack-Europe) и други предложения по въпроса за подводното културно наследство;
 • Споделяне на информация за съществуващи корабокрушения и други области и възгледи за създаването на „ГИС система за подводно културно наследство на Черно море";
 • Възгледи за реализацията на пилотни проекти в избрани области;
 • Обмен на мнения относно изпълнението на проекта „Син-Черноморски проект за инвентаризация на корабокрушения-BSSIP“;
 • Стъпки, които страните участнички могат да следват, за да си сътрудничат по отношение на подводното културно наследство в Черно море;
 • Възможни двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество;
 • Формиране на научна работна група за разработване на проекти в потенциални райони на Черно море (Тези проекти могат по-късно да бъдат обсъдени и разгледани в научно-консултативния съвет);
 • Възгледи за рамката на научната работна група (управление и оперативна рамка на обектите и структурата на сътрудничество между научната работна група).


Работният език на събитието ще бъде английски език.

За участие в семинара е необходима задължителна предварителна регистрация чрез попълване на онлайн формуляр до 12 април 2021 г. - ТУК.

Всеки регистрирал се ще получите имейл за потвърждение с линк към онлайн семинара. 


За допълнителна информация и разяснения относно дневния ред на срещата, можете да се свържете с:

 • Bartu Ünlü, Министерство на външните работи на Република Турция - e-mail: bartu.unlu@mfa.gov.tr
 • Patrizia BUSOLINI, DG MARE - e-mail: Patrizia.BUSOLINI@ec.europa.eu

Уебсайт на конференцията: