На 30.11.2021 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ще се проведе Национална конференция на тема "Устойчива синя икономика - тенденции и перспективи пред България", организирана от Морски клъстер България с помощта на Механизма за подкрепа за Черно морe

Конференцията ще се проведе в хибриден формат - присъствено в "Rosslyn Dimyat Hotel", гр. Варна и чрез директно излъчване онлайн.

Целта на конференцията е да насърчи публичния диалог относно перспективите за постигане на устойчива синя икономика в страната, във време на динамични трансформационни процеси, касаещи обществени политики и бизнес. Представянето на европейските тенденции и възможности, както и на националния потенциал има за цел да даде тласък за дискусии и да катализира търсенето на решения за преход към устойчива синя икономика в България, както и очертаването на перспективи за постигането на ключовите цели на Общия дневен ред за Черно море

Морски клъстер България кани членовете и заинтересованите страни от дейността на Националната Рибарска Мрежа да вземат участие в това важно национално събитие, посветено на устойчивото развитие на синята икономика в страната. Не пропускайте възможността да вземете участие в предстоящите дискусии, като направите предварителна регистрация на следния адрес: https://bit.ly/national-event-bg 

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

09:30 часа - 10:00 часа

Регистрация

10:00 часа - 10:20 часа

Откриване

Надежда Бухова, Национален координатор на Общ дневен ред за Черно море, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Илзе Атанасова, Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море, Морски клъстър България

Приветствие

Румен Радев, Президент на Република България (TBC)

10:20 часа - 11:30 часа

Сесия 1: Преход към устойчива синя икономика - тенденции, предизвикателства и възможности

 • Иглика Якова, Заместник-ръководител на отдел “ Стратегии за морски басейни, морско регионално сътрудничество и морска сигурност“, ГД „Морско дело и рибарство“, ЕК
 • Еолина Милова, старши специалист по околна среда, Световна банка
 • Европейска инвестиционна банка (TBC)
 • Уенди Бонне, ГД „Научни изследвания и иновации“, ЕК - Хоризонт Европа
 • Милен Обретенов, Програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Росица Стоева, Изпълнителен директор, Организация за черноморско икономическо сътрудничество (OЧИС)
 • Франсис Валат, Почетен председател на Френски морски институт, Основател и почетен председател на Френски морски клъстер, Съoсновател и почетен президент на Европейска мрежа на морските клъстери (ENMC)

11:30 часа - 11:50 часа

Кафе-пауза

11:50 часа - 13:00 часа

Сесия 2: Българската синя икономика - потенциал и политики

 • Весна Балтина, Заместник-кмет “Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата”, Община Бургас
 • Ангел Гьорев, Главна Дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Стоян Котов, Дирекция “Морско дело и рибарство”, Министерство на земеделието, храните и горите
 • Диян Димов, Изпълнителен директор, Пристанище Бургас
 • Найден Прахов, Център за подводна археология, Министерство на културата
 • Калин Калинов, Заместник-началник по учебната и научната част, Висше военноморско училище “Н.Й Вапцаров”
 • Тодор Ганчев, Заместник-ректор „Научна дейност“, Технически университет - Варна

13:00 часа - 14:00 часа

Обяд

14:00 часа - 15:15 часа

Кръгла маса/дискусия на тема "Цялостен подход към устойчива синя икономика"

Пълната програма на събитието можете да свалите ТУК.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://bit.ly/national-event-bg  

Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа е на Ваше разположение при необходимост от съдействие във връзка с участието Ви в конференцията.