Министерството на земеделието, храните и горите публикува покана за участие в Международното изложение за земеделие, хранително-вкусова промишленост и градинарство “Зелена седмица Берлин 2022”, което ще се проведе в периода 21-30 януари 2022 г. за 87-и път в своята история.


Изложението е създадено през 1926 година и представлява уникално събитие в световен мащаб, на което се представят новостите в областта на храните, земеделието и градинарството. Събитието предлага на изложителите добра възможност да покажат своите продукти.

През 2020 г. изложението привлече около 1 700 изложители от 65 страни и над 400 000 посетители. През 2021 г. изложението се проведе изцяло в дигитален формат, поради налагането на ограничения, произтичащи от разпространението на коронавируса (COVID-19).

През 2022 г. българските производители ще имат възможност да представят своите продукти на площ от 143 кв. м. Предвид строгите хигиенни мерки, които са предвидени от организаторите поради пандемията от Ковид-19, броят на изложителите ще бъде ограничен и класирането ще бъде извършено съгласно критерии за оценка. Ще бъдат регистрирани единствено заявки, които са изцяло и коректно попълнени и придружени с пълния набор изискуеми документи.

При одобрено участие, Министерството на земеделието, храните и горите поема разходите за:

Наем на оборудвана изложбена площ;

Национална идентификация на българския щанд;

Публикуване на информация за фирмата и логото ѝ в каталога на изложението;

Пропуски на изложителите;

Транспорт на експонатите;

Застраховка на експонатите по време на транспортирането им.

Фирмите, участници в ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА БЕРЛИН 2022 следва да поемат всички други свои разходи, както следва:

Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

Застраховка на представителите на предприятието;

Консумативи за презентиране на представената продукция (дъски за рязане, ножове, посуда, прибори и др.)

Документите за участие се подават по електронен път в срок до 22 ноември 2021 г. вкл. на следните имейл адреси: ikondov@mzh.government.bg, sbachvarova@mzh.government,bg и snikolova@mzh.government.bg.