Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла – Каварна – Балчик" взе участие в Уебинар на заинтересованите страни на тема "Политиката на България за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно море – регионална инициатива за решение на замърсяването на морските и климатичните промени в подкрепа на Общата морска програма за Черно море". Виртуалното публично събитие се проведе на 29.03.2021 г. през платформата Zoom.


Онлайн семинарът бе организиран от офисът на Световната банка в България в партньорство с Черноморското икономическо сътрудничество и бълграското правителство. Семинарът имаше за цел обсъждане на въпросите за устойчив икономически растеж и изпълнение на регионалните програми за намаляване на замърсяването през призмата на последния доклад за политиките, изготвен от Световната банка и озаглавен „България: към развитие на синята икономика“. Докладът е изготвен от Световната банка като част от програмата „Посиняване на Черно море“ (BBSEA), в сътрудничество с правителството на България.


Основните сесии на уебинара бяха:

  • Сесия 1 - Забележка за политиката на България за синя икономика „България: към развитие на синята икономика

Политическата бележка е изготвена от Световната банка в сътрудничество с правителството на България в подкрепа на председателството на България през 2020 г. на Общата морска програма за Черно море, предназначена да инициира дебат за национална визия и стратегия за устойчива синя икономика.

  • Сесия 2: Програмата за по-синьо Черно море (BBSEA): Промяна на подхода към замърсяването на Черно море

Сесия 2 представи концепцията за Регионалната програма за по-синьо Черно море (BBSEA) със специфичен фокус върху нейния аналитичен компонент. В сесията беше представена работата, ръководена от Световната банка за осъществяването на актуална диагностика за настоящото състояние и проблемите на замърсяването на водите в Черно море по примера на усилията на крайбрежните държави. Чрез целенасочена дискусия панелът идентифицира източниците, въздействията и усилията за превенция (информационни и институционални пропуски), свързани с морското замърсяване в басейна на Черно море. Констатациите ще бъдат включени в документ за диагностика на замърсяването на регионално ниво, който от своя страна ще предостави информацията на Програмата за по-синьо Черно море.

  • Сесия 3 - Програма за по-синьо Черно море: Проект за по-синьо Черно море към Глобалния екологичен фонд (ГЕФ)

Работната сесия 3 беше съсредоточена върху инвестиционния компонент на планираната Програма за по-синьо Черно море - регионален проект, финансиран от Глобалния екологичен фонд. Дискусията допринесе за разбирането на приоритетите на публичните власти и частните заинтересовани страни по отношение на цялостния проект и неговите части, и за насърчаването на екологично устойчиви бизнес практики, иновации и финанси, които подпомагат намаляването на замърсяването. Сесията засегна възможностите за включването на финансови институции във финансиране и насърчаване на инвестициите в зелени технологии, като се фокусира върху намаляването на замърсяването.

  • Сесия 4 - Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България - Румъния, проект MARSPLAN-BS II.

Заключителната сесия представи накратко резултатите от проекта MARSPLAN-BS II, който събира в изключително партньорство осем ключови български и румънски институции и организации. Финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство, проектът подкрепя разработването на първия по рода си морски пространствен план.


Докладът „България: към развитие на синята икономика“ можете да видите ТУК.