Menu
Кошница

Блог RSS Новини

22 яну СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.069 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИНИЯ ПОТЕНЦИАЛ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“
0 34
Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и дирекция „Морско..
22 яну СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.053 “ЕКОЛОГИЧНА И УСТОЙЧИВА РИБАРСКА ОБЛАСТ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“
0 45
Mярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Про..
21 яну 28.01.2021 г.: Онлайн конференция на тема „Синьо измерение на Зелената сделка“
0 188
Механизмът за подкрепа за Черно море от името на интергрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ на Европейския парламент кани членовете на Националната Рибарска Мрежа и всички други заинтересо..
21 яну 26.01.2021 г.: Фондът BlueInvest организира онлайн конференция на тема „Ден на сините инвестиции 2021“
0 118
Онлайн събитието "Ден на сините инвестиции 2021", организирано от фонда “BlueInvest”, обединява новатори, предприемачи, инвеститори, предприятия и представители на правителствата и публичния сектор на..
19 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.020 „ПОДКРЕПА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И РИБАРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19, ПОРАДИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ“
0 48
Mярка 1.9 "Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност"На осно..
19 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.015 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”
0 56
Mярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент 508/2014 по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управл..
19 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.017 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“
0 50
Мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане пр..
18 яну 21.01.2021 г.: Седмо заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 година
0 60
Работата на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за периода 2021-2027 година продължава с обсъждане на подхода Водено от общностите мес..
15 яну Покана към Местните инициативни рибарски групи и други заинтересовани страни да участват в определянето на теми за сътрудничество по програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.
0 100
Местните инициативни рибарски групи от България, като потенциални бенефициенти по проекти за сътрудничество в рамките на програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г., могат да участват в опр..
14 яну Проведе се шестото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 година
0 112
На 14.11.2020 г. от 10:30 часа се проведе шестото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури през следващия програмен периода /2021-20..
14 яну ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г. НА МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“
13 яну 01.03.-05.03.2021 г.: 8-мо годишно виртуално издание на световната седмица на океаните на тема „Ускоряване развитието на устойчивата морска икономика“
0 137
Тази година международното събитие, организирано на най-високо равнище от авторитетното списание "The Economist" ще разгледа важната роля, която моретата и океаните имат в решаващи области на политики..
Показани 1 от 12 | 331 (28 Страници)