Menu
Кошница

Блог RSS Новини

29 юли ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-5.015 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА
0 93
МЯРКА 5.4 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”, ЧЛ. 69 ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014 -2020 (ПМДР)Списъкът на проектните предло..
26 юли СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.090 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА И УСЛУГИ” МИРГ САМОКОВ
0 206
мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегия за Водено от общностите местно развитие наМестна инициативна рибарска група СамоковМестна иници..
23 юли СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ“ МИРГ ПОМОРИЕ
0 175
На 23.07.2021 г. Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на ..
22 юли ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.083 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ
0 66
Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“На 22.07.2021 г.На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата з..
17 юли Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа посети събитието „Шоуто на готвачите“, организирано от МИРГ „Самоков“
0 428
Днес, 17.07.2021 г., представители на Звеното за управление на Националната рибарска Мрежа посетиха „Шоуто на готвачите“ - фестивал за популяризиране на местни рибни специалитети, организирано от Мест..
16 юли Заместник-министър Събев: Първият вариант на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” 2021-2027 ще бъде готов в най-кратки срокове
0 98
Управляващият орган има амбицията в най-кратки срокове да изготви първи вариант на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” 2021-2027 (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на земеделието,..
15 юли СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.092 МИРГ БЧС БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
0 61
Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бял..
15 юли СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
0 117
Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот..
12 юли ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
0 167
мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“На 09.07.2021 г. Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяв..
28 юни СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ ПОМОРИЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“
0 63
Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”Дирекция „Морско дело и рибарс..
23 юни 01.07.-02.07.2021 г. Четвърта годишна среща на Националната Рибарска Мрежа и Тематичен семинар по подхода ВОМР, посветени на иновациите и трансфера на знания за устойчив растеж в рибарските райони
0 450
В периода 01.07–02.07.2021 г. в хотел „Емералд Ризорт“, Равда, ще се проведат Четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа и тематичен семинар и подхода „Водено от общностите местно развити..
18 юни ОБЯВЕНО Е ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ПОМОРИЕ
0 67
мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегията за ВОМР на МИРГ ПомориеНа основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмат..
Показани 1 от 12 | 529 (45 Страници)