Menu
Кошница

Добрa националнa практикa: Изпълнение на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“

Добрa националнa практикa: Изпълнение на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратко информация за добрата практика

 

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.009 Планове за производство и предлагане на пазара

 

Номер на проекта: BG14MFOP001-5.009-0001-C03

Наименование на проекта: Финансиране на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“

Бенефициент - СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ"

Източник на финансиране - ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране - 05.02.2020

Дата на приключване - 31.12.2020

Местоположение на инвестицията - България
Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на компанията?

 

Сдружение „Черноморски изгрев” e асоциация на професионално заети лица в областта на морския риболов в Черно море. Проектът е за финансиране на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“. Планът е одобрен със заповед № РД09-773/30.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите и приет в изпълнение на Регламент 1379/2013, Закона за рибарството и аквакултурите и Наредба № 7/22.11.2018 г.на МЗХГ.

 

Дейностите по проекта включват:

  • Реализация на рекламна кампания;
  • Разработване на софтуерна система за обработка на данни от риболовната дейност и мобилно приложение;
  • Организиране на обучения на рибарите.

 

Обща стойност на инвестицията:

 

Обща стойност на проекта: 55 500 лв.

 

  • Безвъзмездна финансова помощ от ЕС - 55 500 лв., от които:
  • 41 625 лв. (75 %) от ЕФМДР и

  • 13 875 лв. (25 %) национално съфинансиране

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha