Menu
Кошница

По-важното от събитието за работа в мрежа. „Начало на EMFAF с акцент върху иновативния син туризъм” в гр. Водице, Хърватия, организирано от FAMENET

По-важното от събитието за работа в мрежа. „Начало на EMFAF с акцент върху иновативния син туризъм” в гр. Водице, Хърватия, организирано от FAMENET
По-важното от събитието за работа в мрежа. „Начало на EMFAF с акцент върху иновативния син туризъм” в гр. Водице, Хърватия, организирано от FAMENET
0 лв.
Без данък: 0 лв.

В периода 15 – 17 май 2023 г. в гр. Водице, Хърватия се проведе „Инициатива за работа в мрежа. Начало на EMFAF с акцент върху иновативния син туризъм” В събитието, което бе организирано от Мрежата за мониторинг, оценка и местна подкрепа на риболова и аквакултурите (FAMENET) участваха над 125 представители на Местни инициативни рабарски групи (МИРГ), Национални рибарски мрежи, Управляващи органи и междинни звена от близо 20 европейски държави, както и представители от Генерална дирекцияМорско дело и рибарство“ (DG MARE) на ЕС.


 
От българска страна участие взеха представители на МИРГ „Бургас – Камено”, МИРГ „Шабла -Каварна-Балчик”, МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен”, МИРГ „Самоков” и Националната рибарска мрежа.

Форумът бе открит с встъпителна, пленарна сесия с участието на официалните лица: Eoin Mac-Aoidh – заместник-началник на отдел в DG MARE и Анте Мишура, директор на дирекцията по рибарство в Министерството на селското стопанство на Република Хърватия.

Въведение в устойчивия туризъм направи Анджелос Санопулос, изпълнителен директор на FAMENET. Представени бяха стратегическите цели на МИРГ Galeb от изпълнителния директор Анте Сладолев.

След встъпителната сесия последваха workshops (мрежова работилница) с участието на Мрежата от средиземноморските защитени територии, развиващи висококачествени екотуристически изживявания, които са от полза за опазването на екосистемите и местните общности (МЕЕТ). Темите на workshops, по които работиха и дебатираха участниците в мрежа бяха:Критерии за устойчивост на екотуризма” и „Интелигентни пристанищни общности”. За целта се извърши групиране по първата тема се обособиха две групи – зелена и синя, а по втората – жълта и червена.

Поставените теми по време на заниманията на работилниците включваха значението на устойчивостта и развитие на екотуризъм, споделени бяха идеи и предприети мерки за местно развитие. Беше развита и обсъдена темата за интелигентни пристанища.

 


Форумът продължи с представяне на 10 иновативни и доказали устойчивостта си туристически проекта, а по-късно участниците се запознаха със следните презентации и разяснения към тях:

·         Представяне на първия бизнес за песка-туризъм в района (Атлантик), Естония;

·         Pesca-туризъм в Средиземно море, Италия;

·         Мобилизиране на рибарите за кампанията срещу пластмасата, Словения;

·         Свързване на природния туризъм с крайбрежието, Португалия

·         Уеб промоция за риболовен туризъм по поречието на река Дунав, Румъния;

·         Виртуален музей на риболова, мореплаването и лодкостроенето, Хърватия;

·         Сътрудничество за статут на културно наследство на ЮНЕСКО, Италия;

·         Свързване на туризма с опазването на делфините, Ирландия;

·         Устойчиви материали за водни спортове, Португалия;

·         Екологична електрическа лодка за гмуркане, Франция.

Паралелно с изложението и презентациите на разположение на участниците за въпроси и допълнителна информация бяха експертите от Мрежата от средиземноморските защитени територии, развиващи висококачествени екотуристически изживявания, които са от полза за опазването и местните общности. Те бяха през цялото време на разположение на заинтересованите и за подкрепа и съвет.

 

Вторият ден от форума стартира с презентация на тема „Интелигентен съвместен туризъм. Местно сътрудничество и цифрови екосистеми”.

 

 


Направена беше оценка от страна на ФЕЙМНЕТ на проведеното събитие – участниците работиха усилено през целия период. 100-те участника работиха с 4000 леготухлички и представиха свои проекти, представени бяха 10 проекта и 7 дискусионни табла. Установи се, че работата в мрежа е в основата на развитието на МИРГ и тяхното подпомагане. Всички се обединиха около заключението, че туризмът е възможност за икономическо развитие на местните общности, традициите също са важна част, както и иновациите, които не включват само нови технологии, но и интересни идеи.

Събитието продължи с тематични дискусионни маси и сътрудничество – поредица от неформални обособени девет дискусионни маси по теми, предложени от участниците.

 

 

От българска страна МИРГ „Самоков” представи проекта за транснационално сътрудничество „Живот във влажните зони“, който се реализира с партньорството на седем МИРГ-а от Гърция. Партньорството е базирано върху опита в управление на защитени зони, вкл. превръщането на туристически дейности и услуги в по-атрактивни. Представен беше разработения по проекта наръчник за управление на влажните зони, който  цели повишаване атрактивността на районите. Наръчникът описва текущата ситуация във включените защитени зони, вкл. исторически и морфологични аспекти, флора и фауна, качество на водата, както и дейностите, свързани с рибарство и аквакултури. По проекта МИРГ „Самоков” разработва и ръководство за добри практики, а партньорските организации са създали брошура за представяне на проекта и кулинарна книга. Бяха представени и целите на проекта, които включват промотиране на влажните зони, използвайки достиженията на информационните и комуникационни технологии.

 

 


Паралелно с тематичните дискусионни маси експертите от Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа обсъдиха възможностите за сътрудничество и взаимодействие с мрежите на Естония, Испания, Хърватска и Литва. Бяха споделени добри практики между представителите на мрежите.

 

 


Събитието приключи с проучвателни посещения на следните успешно приключили местни проекти, финансирани от МИРГ – Хърватия:

·         „Препоръчано от рибарите“ – ресторант, в който се предлагат рибни ястия, приготвени по местни рецепти. Продуктите са от улова на местните рибари, в кухнята и обслужването на ресторанта се включват местните жители от всяка възраст. Това е реално изпълнима устойчива „синя“ икономика с „0“разход за транспорт на продуктите, повишена заетост в региона, ограничаване на замърсяването, запазване на традиции и иновативен подход за развитие на туризма.

·         „Женска кооперация стартира опушването и осоляването на местни сардини и аншоа”;

·         „Музей на дървеното корабостроене в Бетина, един от най-добрите малки музеи в Европа”.

 

Оценката за организацията, изборът на теми и представянето им беше отлична. Направени бяха много контакти и се създадоха партньорства между участниците.

Екипът на Звеното за управление на НРМ остава на разположение на всички заинтересовани страни, ангажирани в прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони, включително бенефициенти и е в готовност да сътрудничи и подкрепя при изпълнението дейностите от общ интерес за подобряване качеството на живот в избраните рибарски райони и подпомагане секторите на рибарството и аквакултурите в България. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се свържите с нас на имейл: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha