Menu
Кошница

Посещение на МИРГ "Halkidiki" от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа обмяна на опит и транснационално сътрудничество между МИРГ в Гърция и МИРГ в България

Посещение на МИРГ "Halkidiki" от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа обмяна на опит и транснационално сътрудничество между МИРГ в Гърция и МИРГ в България
Посещение на МИРГ "Halkidiki" от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа обмяна на опит и транснационално сътрудничество между МИРГ в Гърция и МИРГ в България
0 лв.
Без данък: 0 лв.

НА 26.07.2021 Г. , В ГР. ПОЛИГИРОС, ГЪРЦИЯ, ЕКСПЕРТИ ОТ ЗВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА (НРМ) ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ "ХАЛКИДИКИ"(ΑΝΕΤΧΑ SA -DEVELOPMENT ASSOCIATION OF HALKIDIKI SA) ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

Участие в срещата от българска страна взеха експертите към Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа - Силвия Атанасова, ключов експерт "Сътрудничество и иновации" и Енчо Иванов, ключов експерт "ВОМР", а от гръцка страна - г-н Tassos Livadiotis, Мениджър "Проектно планиране и развитие" към гръцката организация ANETXA SA - Development Association of Halkidiki, SA, изпълняваща Стратегия за ВОМР, финансирана от ЕФМДР 2014-2020.

По време на срещата бяха обсъдени следните основни области за сътрудничество:

  • възможности за организиране на посещения за обмяна на опит за български МИРГ на територията на МИРГ "Halkidiki" и представяне на проекти, финансирани по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на територията на гръцката организация;
  • възможности за подготовка и изпълнение на дейности и проекти за сътрудничество между МИРГ в Гърция и МИРГ в България;
  • тематични области от общ интерес за МИРГ в България и МИРГ в Гърция за реализиране на дейности в областта на транснационалното сътрудничество.

В рамките на срещата г-н Tassos Livadiotis, Мениджър "Проектно планиране и развитие" запозна експертите от Звеното за управление на НРМ с основните характеристики на територията, на която оперира Асоциацията, както и с дейността и опита на ANETXA SA - Development Association of Halkidiki SA, изпълняваща Стратегия за ВОМР, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Теритоторията, на която Асоциацията работи, обхваща 550 км брегова линия и 12 зони по Натура 2000.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha