Menu
Кошница

Работна среща с Испанската рибарска мрежа и Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа за обмяна на опит и транснационално сътрудничество между МИРГ Испания и МИРГ в България

Работна среща с Испанската рибарска мрежа и Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа за обмяна на опит и транснационално сътрудничество между МИРГ Испания и МИРГ в България
Работна среща с Испанската рибарска мрежа и Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа за обмяна на опит и транснационално сътрудничество между МИРГ Испания и МИРГ в България
0 лв.
Без данък: 0 лв.

НА 20.05.2022 Г., В ГР. БОЛОНЯ, ИТАЛИЯ, ЕКСПЕРТИ ОТ ЗВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА (НРМ) ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ИСПАНСКАТА МРЕЖА НА РИБОЛОВНИТЕ ГРУПИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, РИБОЛОВА И ХРАНИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  И СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВАУчастие в срещата от българска страна взеха експертите към Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа д-р Димитрина Костова – Координатор; Евелина Досева, ключов експерт "Сътрудничество и иновации" и Ивайло Костов, ключов експерт "ВОМР", а от испанска страна - г-н José María Solano López – представител на главна поддирекция „Икономическа устойчивост и социални въпроси“, главна дирекция за управление на рибарството и аквакултурите, член на Генералния секретариат на рибарството на Министерството на земеделието, риболова и храните (MAPA), и на Испанска мрежа от риболовни групи (REGP).


Г-н López представи Испанската мрежа от риболовни групи (REGP) (https://regp.pesca.mapama.es/), като подчерта, че тя е инструмент за обучение и взаимодействие между 41-те Местни инициативни рабирски групи в Испания, които в момента реализират над 2000 проекта чрез Оперативната програма на Европейския и морски фонд за рибарство (ЕФМДР) 2014-2020 г. Тя, по подобие на българската Национална рибарска мрежа се явява канал за информация, комуникация и разпространение на дейностите, извършвани за допринасяне за местното развитие с участието (DLP), съответстващ на Главна дирекция за управление на рибарството и аквакултури на Генералния секретариат по рибарство на MAPA неговото управление и съживяване. Също така, тя улеснява сътрудничеството и работата в мрежа, като отдава значение на приноса на групи, управляващи органи и публични и частни институции, участващи в консолидирането на устойчиво настояще и жизнеспособно бъдеще за рибарските общности. REGP е предимно инструмент за работа онлайн, обмен на опит и добри практики и стимулиране на взаимодействието между рибарските групи.

Мрежата е създадена в периода 2007-2013 г., като първоначално интегрира автономните общности и местните групи за действие на риболовния сектор на Княжество Астурия, Андалусия, Канарските острови, Кантабрия, Каталуния и Галисия. Понастоящем в периода 2014-2020 г. са включени останалите крайбрежни автономни общности, Валенсианската общност, Балеарските острови, Страната на баските и регионът Мурсия, както и МИРГ на техните територии. По-конкретно, настоящият програмен период има общо четиридесет и един МИРГ, разпределени в десет автономни общности.


По същия начин REGP действа като комуникационен мост с други европейски мрежи, като основно си сътрудничи в тясно сътрудничество с Европейската мрежа от риболовни зони (FARNET) и по настоящем FAMENET.

 

Основните сфери на дейност и икономически субекти, на които REGP оказва подкрепа, са:

 • развитие на рибарството и аквакултурите;
 • опазване и развитие на природните ресурси, биоразнообразието и околната среда;
 • малки и средни предприятия (инвестиции, маркетингови проучвания и др.);
 • любителски морски риболов;
 • туризъм и културно развитие;
 • опазване и възстановяване на културното наследство;
 • научни изследвания и разработване на иновации, насърчаване на новите технологии;
 • планиране използването на земята;
 • дейности за международно сътрудничество.

По време на срещата бяха обсъдени основните срещнани трудности и предизвикателства, свързани предимно с големия брой документи, които е необходимо да се подготвят от кандидатите на етап кандидатстване, сравнително големите по обем и сложност формуляри за кандидатстване и др.

От срещата стана ясно, че основните предизвикателства, които МИРГ и кандидатите/бенефициентите в Испания срещат при прилагането на подхода ВОМР по ЕФМДР, са сходни с тези в България: трудности при подготовката на проектните предложения от бенефициенти с малък или нулев опит в проектното управление и взаимодействието с администрацията, големия брой документи на хартиен носител, които кандидатите следва да подготовят на етап "Кандидатстване", дългите и сложни административни процедури.

По време на срещата бяха дискутирани и основни въпроси, свързани с възможностите за реализиране на вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по тематични направления, подходящи за България, както и напредъка в подготовката за следващия програмен период.

Като друга добра практика бе презентирана и функциониращата Испанска мрежа на жените в риболовния сектор. Тя е изключително подкрепяна от страна на Министерството на земеделието, риболова и храните, чрез Генералния секретариат по риболова и има за цел да популяризира ролята на жените в риболовния сектор, както и асоциацията, комуникация и обмен на инициативи и най-добри практики между жени, които работят или желаят да работят в областта на риболова, в която и да е от различните му области.


Целта на Мрежата е и да осигури видимост и засилване на работата, извършвана както от различните групи жени в сектора, така и от организациите, посветени на насърчаването на равните възможности в тази сфера на дейност.

Г-н López представи и др. добри практики, които се обобщават и публикуват ежегодно в ел. страница на Министерството на земеделието, риболова и храните https://www.mapa.gob.es/es/buscador/.

По време на срещата бяха обсъдени и следните основни области за сътрудничество:

 • възможности за организиране на посещения за обмяна на опит за български МИРГ на територията на Испания и представяне на проекти, финансирани по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на територията на Испания;
 • възможности за подготовка и изпълнение на дейности и проекти за сътрудничество между МИРГ в Испания и МИРГ в България;
 • тематични области от общ интерес за МИРГ в България и МИРГ в Испания за реализиране на дейности в областта на транснационалното сътрудничество.

Повече информация за мрежата и за 41 Местни инициативни рибарски групи може да намерите тук: https://regp.pesca.mapama.es/

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha