Menu
Кошница

Проект “Развитие на туристическите атракции в община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново”

Проект “Развитие на туристическите атракции в община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за проекта

Проектът цели създаване на нова туристическа атракция, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново, община Батак. Инвестицията ще предостави възможност на туристите да се запознаят с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикуват риболов на сладководна аквакултура - пъстърва. 

 

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.012 МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности"

Номер на проект: BG14MFOP001-4.012-0001-C04

Наименование на проекта: Развитие на туристическите атракции в община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново.

Бенефициент: Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО-ДРУЖЕСТВО-ПЕЩЕРА

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 24.04.2020

Дата на приключване: 24.01.2021

 

Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

Проектът предвижда да се възстанови рибарника, които да се използва за демонстрационни дейности със специална насоченост към децата от територията на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат", които също ще имат възможност да се запознаят с методите на отглеждане, улова и ползите от рибата. С реализацията на проекта ще се подобрят условията и уменията на младите за отглеждане и улов на риба, както и информираността за видовете пъстървови и ползите от консумацията на риба.

 

Дейностите по проекта включват:

  • Строително-монтажни работи за възстановяване на пъстървово стопанство в с. Фотиново;

  • Изготвяне и разпространение на информационен материал.

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 140 824.88 лв., от които:

  • 119 701.15 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

  • 21 123.73 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha