Menu
Кошница

Проект “Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик”

Проект “Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за проекта

Проектът за изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик цели повишаването на атрактивността и привлекателността на средата на обитаване в селото, чрез създаване на качествена и хармонична среда в полза на рибарските общности и посетителите.

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.036 МИРГ Пазарджик - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.036-0001-C01

Наименование на проекта: Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 03.11.2020

Дата на приключване: 03.11.2021

 

Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

Чрез реализирането на проекта ще се допринесе за постигането на Приоритет 3 на Стратегията за ВОМР - Повишаване на привлекателността на рибарската област, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство и туризма, и по-конкретно за постигането на Специфична цел 3.2. Подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибарски стопанства.

Ефектът от предвидените интервенции ще доведе до повишаване на качеството на живот на местните жители, както и подобряване на естетическите и екологични качества на жизнената среда и привлекателността на населеното място.

 

Дейностите по проекта включват:

  • Изграждане на комбинирана детска площадка в с. Звъничево, община Пазарджик за деца до 12 години;

  • Осигуряване на информация и комуникация по проекта.

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 39 608.93 лв., от които:

  • 33 667.59 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

  • 5 941.34 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha