Menu
Кошница

Проект “Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей "Старинен Несебър”

Проект “Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей "Старинен Несебър”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за проекта

Проектът, финансиран по Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Несебър-Месемврия, е за доставка и монтаж на мултимедийна система за музей “Старинен Несебър”. След реализиране на проекта, музейният екип по иновативен и модерен начин ще представя историческото минало и богатство на Несебър и региона.Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037 Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.037-0002-C01

Наименование на проекта: „Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей "Старинен Несебър"

Бенефициент: Музей „Старинен Несебър“

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 25.11.2020

Дата на приключване: 25.05.2021


Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

Проектът предвижда подмяна на съществуващата карта на Несебърския полуостров в Зала № 1 на Археологическия музей с нова интерактивна карта, предназначена за ползване от организирани туристи и екскурзоводи. Чрез тази карта, те ще могат да получават подробна информация за отделните музеи и паметници на културата в Стария град на Несебър. Наред с това, основни акценти ще бъдат:

  • Историята и развитието на риболова в Несебър - Риболовът като основен поминък и източник за препитание на местното население има хилядолетни традиции. Музеят разполага с данни и артефакти, свидетелстващи за него още от най-старото население на полуострова – траките (II хил. пр. Хр.), като тази традиция продължава и до наши дни;

  • Флората и фауната в акваторията на Несебърския полуостров и в Черно море, както и някои по-любопитни географски особености на морето.

Чрез проекта ще се осигури интерактивен екран с информация за Стария Несебър, предназначен за ползване от индивидуални туристи. Освен предоставяне на информация, с този екран се цели също и стимулиране на туристите да посетят и останалите музеи в Стария град на Несебър (Етнографски музей, музеи-църкви и др).Дейности по проекта:

  • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на мултимедийна система за презентации

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 33 282 лева, от които:

  • 28 289.70 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

  • 4 992.30 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha