Menu
Кошница

Проект "Благоустрояване на парк „Ридо”

Проект "Благоустрояване на парк „Ридо”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за проекта

Проектът е за благоустрояване на парк „Ридо” - III етап чрез изграждане на асфалтов път, изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение.

Проект  "Благоустрояване на парк „Ридо” - III етап - Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея. Изграждане на екстремна велоалея и финтнес на открито за хора в неравностойно положение" се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ "Самоков"

Процедура за подбор на проекти: BG14MFOP001-4.051 МИРГ Самоков - Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.051-0001-C01

Наименование на проекта: "Благоустрояване на парк „Ридо” - III етап - Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея. Изграждане на екстремна велоалея и финтнес на открито за хора в неравностойно положение"

Бенефициент: ОБЩИНА САМОКОВ

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 05.01.2021

Дата на приключване: 05.01.2023


Как Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

Дейностите по проекта са пряко свързани с дребно мащабната инфраструктура на региона, и с развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Самоков. Реализирането на проекта ще допринесе до повишаване на привлекателността на рибарската територия.

 

Дейностите по проекта включват:

  • Строително-монтажни работи за благоустрояване на парк „Ридо” - III етап - Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея. Изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение;
  • Строителен надзор.

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 391 153.33 лв., от които:

  • 332 480.33 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);
  • 58 673 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha