Menu
Кошница

Пилотен иновативен проект: Култивиране на микроводорасли за извличане на омега-3 мастни киселини

Пилотен иновативен проект: Култивиране на микроводорасли за извличане на омега-3 мастни киселини
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Иновативен проект, реализиран в Испания: Пилотният проект е за култивиране на микроводорасли с цел извличане на омега-3 мастни киселини и създаване на хранителни добавки.

Държава: 
Испания
Обща стойност на проекта:
465 406 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
170 000 евро
Регионално съфинансиране:30 000 евро
Съфинансиране от бенефициента: 
265 406 евро


Кратко описание на иновативния проект:

Иновативният проект е подкрепен от Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Коста да Морте“ и  реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони. МИРГ подкрепя създаването на пилотно предприятие за култивиране на микроводорасли с цел извличане на омега-3 мастни киселини и използването им като хранителна добавка.


Якобо Бузада Родрикес завършва университетско образование със специалност химично инженерство, където работи по различни морски изследователски проекти, включително за рибопреработвателни предприятия. На база опита си, Якобо вижда възможност за разработване на продукт с висока добавена стойност от специфичен вид водорасли, намиращи се в изобилие край бреговете на Галисия. Направените изследвания на различни видове микроводорасли показват, че маслото, което може да бъде извлечено от специфичния вид водорасли, е с особено високо съдържание на омега-3 мастни киселини, които са широко използвани като хранителна добавка. Обединяването на нов тип аквакултури с производството на висококачествен продукт под формата на омега-3 капсули предлага добра възможност за разнообразяване на икономическите дейности в рибарския район Коста да Морте, Галисия.


МИРГ „Коста да Морте“ спомага за намиране на подходящ производствен обект, който се намира в близост до специфичните микроводорасли. С подкрепата на МИРГ, Якобо Родрикес разработва бизнес план и създава иновативната компания Carbiotech. МИРГ свързва Яково с местни рибари и хора, занимаващи се със събирането на черупчести, които му помагат в идентифицирането и събирането на микроводораслите, които след това той култивира в специално изградено предприятие. Оборудването е проектирано да пресова микроводораслите и да извлича и пречиства добавеното масло. Първоначално, извлеченото от водораслите масло се продава директно на фармацевтичната индустрия, която го използва за създаване на омега-3 капсули и други хранителни добавки. На по-късен етап обаче, Carbiotech предвижда самостоятелно разработване и предлагане на пазара на подобен вид продукти.Постигнати резултати:

Иновативният проект води до създаването на нова пилотна компания и нов продукт за района на Галисия. Проектът е в ранна фаза на развитие и заводът е в процес на изграждане, като за първата година се предвижда да се производат 4 000 kg микроводорасли (от 1-2 kg събрани микроводорасли). Очаква се това да доведе до 1000 литра масло, чиято пазарна цена е около 90 евро на литър. От втората година нататък се очаква да бъдат произвеждани по около 4000 литра масло. Иновативната компания Carbiotech вече има подписан договор с мултинационална компания, която да изкупи цялото количество масло от водорасли, произведено от Carbiotech през първите години.Възможност за трансфер на иновативния проект:

Подобен проект силно зависи от наличието на подходящ вид микроводорасли и изисква висока степен на технически капацитет. Бенефициентът по проекта, Якобо Родрикес, има значителен опит в химичното инженерство и морските изследвания, както и управленски опит, което е ключово за успешното реализиране на проекта. 


Научени уроци:

МИРГ подчертава важността да се гарантира, че бенефициентът на проекта има ясна представа за целите, които иска да постигне с реализирането на проекта, и притежава техническото ноу-хау за осъществяването им. Освен това, предвид иновативния характер на проекта (и следователно свързания с него риск), както и необходимостта от големи инвестиции, е изключително важно преди започване на дейностите по проекта да се отдели време за задълбочено проучване на бизнес идеятаи събиране на възможно най-много съществена информация (изисквания за разрешителни, потвърдени изпитвания, ценообразуване, пазарен потенциал, бизнес модел и др.).

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата на доставка на продукти от аквакултури.


Данни за контакт с МИРГ "Коста да Морте"

Лице за контакт: Г-н Guillermo Gonzalez Diez

e-mail: galp.mar.costadamorte@xunta.gal

тел: +34 981 70 73 78


Източници на информация:

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha