Menu
Кошница

Пилотен иновативен проект: Картографиране и рециклиране на морските отпадъци и изхвърлените рибарски мрежи на морското дъно

Пилотен иновативен проект: Картографиране и рециклиране на морските отпадъци и изхвърлените рибарски мрежи на морското дъно
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Иновативен проект, реализиран от консолидиран консорциум, ръководен от Института по морски науки „CNR-ISMAR“: Пилотният проект „marGnet“ има за цел създаване и тестване на решения за наблюдение, картографиране, предотвратяване, премахване и рециклиране на отпадъци от морски източници, намиращи се на дъното на морски басейни.Кратко описание на иновативния проект:

Иновативният проект „marGnet“, осъществен в периода 01.01.2019 – 31.12.2020, е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).


Предизвикателства, към които иновативният проект е насочен:

Към настоящия момент морските отпадъци се считат за основна заплаха за бъдещето на морето. Те включват целия антропогенен материал, който е навлязъл в морската среда чрез умишлени или неволни действия. Видовете морски отпадъци се различават по своя химичен състав и физични характеристики като въз основа на тези характеристиките и размера си могат да се натрупват в различни абиотични и биотични матрици: морска повърхност, воден стълб, брегова линия, морско дъно, морски лед и биота.


Противно на схващането, че повечето морски отпадъци са плаващи, обхващат широки области и биват изхвърлени на брега, по-голямата част от тях в крайна сметка се озовават на морското дъно. Около 90% от морските отпадъци, открити на брега, идват от местни източници като това важи в особена степен за полузатворените морета като Адриатическо море.Решението:

Иновативният проект „marGnet“ се фокусира върху морски отпадъци, намиращи се на морското дъно и генерирани от рибарските и аквакултурните дейности. Това включва не само изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, но и всички отпадъци, генерирани от риболов и управление на продукти от морска храна, включително въжета, места за акостиране, разградени мрежи и техните компоненти. Според Европейска комисия в Европа те представляват до 27% от всички морски отпадъци.

Пилотният проект „marGnet“ предлага цялостен подход, съчетаващ действия за справяне с явлението морски отпадъци на всички етапи от намаляване и предотвратяване, през мониторинг и количествено определяне до отстраняване и рециклиране. По този начин проектът обединява цялата производствена верига за управление на морските отпадъци - от научните изследвания до разработването на нови технологични решения за рециклиране.Цели на иновативния проект „marGnet“:

Проектът се фокусира в създаване и тестване на многостепенни решения за наблюдение, картографиране, предотвратяване, премахване и рециклиране на отпадъци от морски източници, намиращи се на морското дъно.

Общите цели на проекта „marGnet“ са:

  • Мониторинг на наличието на отпадъци от морски източници, особено от риболовни и аквакултурни дейности чрез комбинирано акустично картографиране с висока разделителна способност, анализ на данни и подводни проучвания;
  • Предсказване на горещи точки за натрупване на отпадъци на морското дъно, особено от риболовни и аквакултурни дейности в широк мащаб чрез разработването на предсказващ модел, способен да стимулира разпръсването на потъващите морски отпадъци;
  • Популяризиране на устойчивото премахване на отпадъци от дъното на морските басейни чрез капитализиране и укрепване на протоколите за отстраняване на отпадъци въз основа на предишни инициативи (проектът "GHOST");
  • Подобряване на екологичната устойчивост и ефективност на процеса за рециклиране на морските отпадъци чрез проектиране на прототип, който използва нискотемпературен метод за пиролиза, за да трансформира морските отпадъци в енергиен източник с разумни разходи;
  • Намаляване на количеството на морски отпадъци от риболовни и аквакултурни дейности чрез демонстриране на разработения прототип в пристанищни райони чрез подчертаване на неговата използваемост и удобство катопо този начин се насърчи осведомеността и промяната в поведението на рибарите към прилагането на устойчиви практики;
  • Подобряване на насоките за управление на морските отпадъци чрез предоставяне на инструменти и добри практики, които подпомагат вземането на адекватни решения при изготвяне на политики в сферата.Места за реализиране на проекта:

За постигане на обособените цели, иновативният проект „marGnet“ се реализира на две пилотни площадки, разположени в Северна Адриатика - Венецианската лагуна в Италия и архипелагът Крес-Лошинь в Хърватия. Изборът на местата се основава на статутът им като Обекти от значение за общността в рамките на мрежата на ЕС, Натура 2000. Освен това избраните обекти имат два различни типа морско дъно, което позволява извършването на редица полеви дейности, както в пясъчно и скалисто дъно, така и в крайбрежни и лагунни зони. По този начин се цели подобряване на  стабилността и възпроизводимостта на проекта.


Финансиране:

Обща стойност на допустимите разходи по проекта – 611 792 евро

  • Европейско финансиране (ЕФМДР) – 488 575 евро (80%)


Партньори по пилотния проект

Проектът „marGnet“ се реализира от консолидиран консорциум, ръководен от Института по морски науки „CNR-ISMAR“, които успешно си сътрудничат в предишни проекти и инициативи, като например проекта „GHOST“. Иновативният проект „marGnet“ интегрира научни и технически публични и частни организации (CNR-ISMAR, Laguna Project s.n.c., Techneprojects s.r.l.s), иновативна стартираща компания (Sintol s.r.l.) и неправителствена организация (Институт за морски изследвания и опазване на синия свят). 


Мрежа от организации, подкрепящи пилотния проект „marGnet“:


Значение на иновативния проект „marGnet“

Проектът „marGnet“ е от значение и заради силния си принос към основните политики и законодателство на ЕС по отношение на морската защита и управлението на отпадъците, кръговата икономика, както и интегрираната морска политика и управлението на пристанищните съоръжения. Възприемайки многостепенен подход, „marGnet“ се справя с феномена „морски отпадъци“ от различна гледна точка, предоставяйки решения, които биха могли да бъдат интегрирани и възприети на ниво политики.

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите; Морски отпадъци; Нови технологии; Кръгова икономика; Климатични промени; Качество на водата; Защита на морската среда.


Видеа, представящи иновативния проект:


Епизод от поредицата OCEAN на Euronews, посветен на проекта "marGnet":


Данни за контакт:

e-mail: margnet.prj@gmail.com

Уебсайт на компанията: http://www.margnet.eu/ 

Социални мрежи: https://www.facebook.com/marGnet.project/ 


Източници на информация:

https://ec.europa.eu/easme/en/margnet-mapping-and-recycling-marine-litter-and-ghost-nets-sea-floor 

http://www.margnet.eu/ 


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha