Menu
Кошница

Добра европейска практика: Проектът "RedMarLitter"

Сред иновативните техники и методи за намаляване на отпадъците в Черно море по проект "RedMarLitter" са създаването на компютърно моделирана карта за разпространението на твърдите отпадъци в Черно море и Методология за идентифициране на "горещите точки" в Черно море, в които е налице замърсяване с твърди отпадъци. Проектът "RedMarLitter" включва още провеждане на пилотно почистване на Черно море в избрани пилотни територии посредством разработените иновативни техники и методи, както и редица трансгранични кампании за почистване на крайбрежните територии с включване на доброволци от различни възрастови групи.


Кратка информация за добрата практика


Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море се реализира по приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

 

Партньори по проекта:

 

Цели и очаквани резултати:

  • Идентифициране на замърсяването с твърди отпадъци в Черноморския басейн с фокус върху определени представителни територии и проследяване на основните замърсяващи потоци;
  • Създаване на споделена база данни между партниращите си страни, с възможност за последващо включване и на други страни;
  • Разработване на компютърно моделирана карта на разпространението на твърди отпадъци в Черно море;
  • Провеждане на пилотно почистване чрез разработени по проекта иновативни методи в избрани пилотни територии;
  • Разработване на Методология за идентифициране на "горещи точки";
  • Създаване на Наръчник за екологосъобразно третиране на твърдите морски отпадъци;
  • Провеждане на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните територии с включване на доброволци от различни възрастови групи.

 

Продължителността на проекта е 30 месеца – от 17.08.2018 г. до 16.02.2021 г.

 

Общият бюджет за целия проект е 580 335 евро.

 


Кратък документален филм за проекта "RedMarLitter"Презентацията за проекта "RedMarLitter", представена на Работна среща на тема "Синя икономика и сини иновации" на Националната Рибарска Мрежа на 19.11.2020 г. в град Бургас, ще намерите - ТУК.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha