Menu
Кошница

Експертна мрежа и подкрепа за иновации

Wavepiston и BlueInvest: захранване с океанска енергия и решения в тази област
Ново
Wavepiston, далновиден датски стартъп, се ангажира да предоставя ненатрапчиви, стабилни и рентабилни решения за овладяване на огромния потенциал на океанската енергия.С подкрепата на Програмата за подпомагане на готовността на ЕС BlueInvest Wavepiston успя да осигури 4,4 милиона евро финансиране...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Доклад: Изменението на климата и общата политика в областта на рибарството..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Кафяво, зелено, червено: завладяващият свят на водораслите, представен на първата среща на върха на ЕС относно водораслите
Ново
От 5 до 7 октомври La Maison de l'Océan в Париж се превърна във огромен форум на глобалната общност на водораслите. Първата среща на върха на ЕС за повишаване на осведомеността за водораслите събра специалисти по водорасли, фирми, застъпници, готвачи, хора, интересуващи се от темата и дори худо..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Основни дейности на проекта:1.  Мониторинг на приоритетни химически замърсители като устойчиви органични замърсители (УОЗ) и токсични метали в биота (различни видове риби, диви и култивирани  миди).2.  Определяне на морски биотоксини в планктон, диви и култивирани  миди.3.  ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Уеб-сайтът „Атлас на фитопланктона в Черно море“ представя микроскопичните черноморски водорасли чрез снимки и кратки описания. Събраната в сайта информация за таксономичния състав на фитопланктона в Черно море се основава на дългогодишен мониторинг на черноморската екосистема, извършван от спе..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ ВАРНА е бенефициент поПроект  № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки(WHITECLAM)“, финансирано от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейс..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Като продължение на сътрудничеството с науката и с цел изграждане на експертна мрежа в подкрепа за иновации, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа отправя покана за изготвяне и изпращане на научни доклади, които ще бъдат издадени в научен сборник през 2021 г. Инициативата е в продълже..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Планът за изпълнение на мисия "Възстановяване на нашите морета и океани до 2030 г." съдържа:Дефиниране на проблема, който адресира мисиятаСпецифичните цели и индикатори на мисиятаПриносът на мисията за постигане на ключовите приоритети на ЕС, свързани с мисиятаПриносът на мисията за постигане целите..
0 лв.
Без данък:0 лв.
КАКВО Е СИНЯ ИКОНОМИКА?Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мисиите на ЕС възникват от идеята, че сложните обществени предизвикателства изискват координирани усилия в цяла Европа, за да се постигне  значително въздействие. Те подкрепят амбициозните приоритети на Европейската комисия и признават необходимостта да се отиде по-далеч от съществуващите инструмент..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 10 | 10 (1 Страници)