Menu
Кошница

Доклад за синята икономика на Европа за 2023 г.: икономическата криза оказва влияние, но не спира растежа на Вятърните турбини в океана

Доклад за синята икономика на Европа за 2023 г.: икономическата криза оказва влияние, но не спира растежа на Вятърните турбини в океана
Доклад за синята икономика на Европа за 2023 г.: икономическата криза оказва влияние, но не спира растежа на Вятърните турбини в океана
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Докладът за европейската синя икономика е компас, който помага на лицата, вземащи решения, и заинтересованите страни да се ориентират във водите на европейската синя икономика.

Изданието на доклада от 2023 г. подчертава еволюцията на секторите на синята икономика от 2010 г. насам. То показва, че въпреки отрицателното въздействие на пандемията от COVID19 и непровокираната руска инвазия в Украйна, повечето от анализираните сектори са увеличили икономическите си резултати.

Например от 2010 г. до 2020 г. е налице значително увеличение на брутната добавена стойност, основният показател за икономическо представяне, за секторите в:

- живи ресурси: + 25%;

- пристанищни дейности: + 25%;

- офшорна вятърна енергия: + 1762%;

- корабостроене и ремонт: + 22%.

И не само това – синята икономика предлага нови възможности за работа. Броят на заетите в анализираните сектори се увеличава, като пикът е регистриран в сектора на офшорната вятърна енергия, чиято заетост се е увеличила 20 пъти само за 10 години.

Кратък поглед към доклада

Като цяло установените сектори на синята икономика на ЕС (живи морски ресурси, неживи морски ресурси, морска възобновяема енергия, пристанищни дейности, корабостроене и ремонт, морски транспорт и крайбрежен туризъм) генерират брутна добавена стойност (БДС) от 129 евро милиарда през 2020 г., за 43,6 милиарда евро печалба и общ оборот от 523 милиарда евро.

Сред нововъзникващите сектори секторът на водораслите е един от най-динамичните подсектори в синята биотехнология. Наличните социално-икономически оценки показват, че производството на водорасли в Европа генерира годишен оборот доста над 10 милиона евро във Франция, Испания и Португалия, държавите-членки с най-голям брой производствени съоръжения. Заедно с констатациите относно установени и нововъзникващи сектори, версията от 2023 г. включва глава за енергийния преход в синята икономика. Този раздел следва Съобщението на Комисията относно енергийния преход на сектора на рибарството и аквакултурите в ЕС. Той поставя началото на поредица от анализи по тази тема, които ще подпомогнат Партньорството за енергиен преход в областта на рибарството и аквакултурите в ЕС. Партньорството ще бъде официално стартирано на 16 юни, а регистрацията вече е отворена.

Разделът, посветен на изменението на климата и въздействието върху крайбрежието, е ново допълнение към тазгодишното издание. Изменението на климата може да повлияе дълбоко на крайбрежните зони поради покачване на морското равнище, промени в честотата и интензивността на бурите, крайбрежни наводнения и ерозия. Съвместният изследователски център на Комисията разработи инструмента за интегрирана оценка на риска LISCoAsT (Инструмент за широкомащабна интегрирана оценка на морското равнище и крайбрежието), за да оцени въздействието му върху бреговете на ЕС. Този инструмент оценява динамиката на въздействието на крайбрежните наводнения, адаптирането и екосистемните услуги по бреговата линия на ЕС-27. Този раздел от доклада е посветен на последните открития.

И накрая, Докладът за синята икономика на ЕС се завръща през 2023 г. с по-достъпен вид. Докладът ще бъде публикуван в по-сбит формат. Освен това той ще бъде свързан и включен в по-широката Обсерваторияна синята икономика на ЕС, която предлага по-чести и динамични актуализации на данните за синята икономика.

Заден план

Докладът за синята икономика на ЕС е водещата годишна публикация на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ и Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Той предлага задълбочен анализ на обхвата и размера на нашата синя икономика. Синята икономика обхваща всички икономически дейности, базирани или свързани с океана, моретата и бреговете. Това включва риболов, аквакултури, крайбрежен туризъм, корабоплаване и пристанища, офшорна възобновяема енергия и биотехнологии.

Доклад за синята икономика на Европаза 2023 г.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha