Menu
Кошница

Туристическа атракция в с. Фотиново, финансирана от СВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ популяризира рибарския район

Туристическа атракция в с. Фотиново, финансирана от СВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ популяризира рибарския район
Туристическа атракция в с. Фотиново, финансирана от СВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ популяризира рибарския район
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Проектът на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ развива туристически атракции на територията на  Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдното стопанство в с. Фотиново с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Общата стойност на проекта е  140 061 лв., от които 119 052 лв. са от Европейския фонд за морско дело и  рибарство и 21 009 лв. национално съфинансиране.

Село Фотиново се намира на 20 км от град Батак и на 30 км от курорта Цигов чарк, които годишно привличат хиляди туристи от страната и чужбина. Голяма част от посетителите идват на риболов. Отделно в селото се намират Фотинските водопади, които се посещават от множество туристи. Идеята на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“ – град Пещера, чиято собственост е рибното стопанство, е насочена към създаване на нова за територията туристическа атракция, чрез използване на местния ресурс, свързан с риболова и въдичарството.

В рибарския район на Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ водните площи са общо 4792 ха или 3.12% от цялата територия. Районът се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, някои от които са сред най-големите в България) и реки с подходящи условия за развитие на аквакултури и извършване на любителски риболов. Значителна част от рибарската територия попада в защитените зони по Натура 2000, което налага прилагането на специални мерки и внимателно използване на потенциала, който тези зони предоставят. В изготвената и одобрена за финансиране Стратегия на водено от общностите местно развитие са акцентирали върху развитието на местните туристически атракции и на риболовния туризъм.

Специален фокус е поставен и върху привличането на повече деца и млади хора от територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“. Чрез проекта те вече имат възможност да се запознаят с методите на отглеждане на риба, рибовъдството, и ползите от рибата, което се очаква да допринесе за  увеличаване на консумацията на рибни продукти, увеличаване на туристите, а от там и върху местната икономика.

С изпълнението на проектното предложение са осъществени цялостни строително-монтажни работи за възстановяване на пъстървовото стопанство в село Фотиново. Извършен e ремонт на 4 броя бетонови басейна, малка прилежаща къща за демонстрационни дейности и обслужване на стопанството, ремонтиран е склада за фураж, на дървения заслон за барбекю, оградата и моста чрез, който се осигурява достъпа до обекта.

Благодарение на реализацията на проекта всеки турист може да се запознае с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува риболов на сладководна аквакултура, в случая на пъстърва. Ползването му е безплатно за посетителите, а рибата, която се отглежда в стопанството се използва за демонстрационни дейности и за зарибяване на водоемите на територията на Община Батак.

Възстановяването на пъстървовото стопанство в село Фотиново е добър пример за ефективно използване на местния ресурс за създаване на нова за територията туристическа атракция и за цялостното подобряване на популярността на рибарския район. 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha