Menu
Кошница

Добра национална практика: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОРСКИ КЛУБ В РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „КАРИЯ“, ОБЩИНА ШАБЛА”

Добра национална практика:  „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОРСКИ КЛУБ В РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „КАРИЯ“, ОБЩИНА ШАБЛА”
Добра национална практика: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОРСКИ КЛУБ В РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „КАРИЯ“, ОБЩИНА ШАБЛА”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C03

Име на проекта: „Изграждане на морски клуб в рибарско селище „Кария“, община ‚Шабла”

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарско група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“

Име на бенефициента: Община Шабла

Общи допустими разходи, лв.: 310 772.31 лв.

Безвъзмездна финансова помощ, лв.: 310 772.31 лв. (264 156.46 лв. от ЕФМДР и 46 615.85  лв. от НБ)

Дата на стартиране: 11.03.2020 г.

Дата на приключване: 11.09.2021 г.

 

Описание на проекта

Реализацията на проекта способства за създаване на инфраструктура, свързана с предоставяне и разширяване на основни услуги на рибарската територия, включително развитие на морските спортове, създаване, популяризиране и развитие на добрите морски традиции, привличане и възпитание на младите хора и възрастни в сферата на морското дело и рибарство за придобиване на трайни морски знания и умения чрез обучения, които да способстват за съхранение на традициите на местното население.

Постигнати резултати:

Чрез изграждането на морския клуб се предоставят условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите - за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha