Menu
Кошница

Въвеждаща презентация - Представяне на Националната Рибарска Мрежа и предстоящите дейности до края на 2020 г. - Работна среща на НРМ "Синя икономика и сини иновации"/19.11.2020 г., гр. Бургас

Въвеждаща презентация - Представяне на Националната Рибарска Мрежа и предстоящите дейности до края на 2020 г. - Работна среща на НРМ "Синя икономика и сини иновации"/19.11.2020 г., гр. Бургас
Въвеждаща презентация - Представяне на Националната Рибарска Мрежа и предстоящите дейности до края на 2020 г. - Работна среща на НРМ "Синя икономика и сини иновации"/19.11.2020 г., гр. Бургас
0 лв.
Без данък: 0 лв.

ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г. 

Г-н Енчо Иванов, ключов експерт „Водено от общностите местно развитие“ в Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, представи дейността на Националната Рибарска Мрежа, целите на работната среща и инструментите за постигане на целите, залегнали в Концепцията за управление на мрежата до 2023 г. Г-н Иванов представи част от дейностите на Националната Рибарска Мрежа за засилване на сътрудничеството между науката, бизнеса, неправителствения и публичния сектор:

  • надграждане и разширяване на създадената база данни на Националната Рибарска Мрежа с научно-изследователски организации и експерти, извършващи научно-приложна дейност в областта на синята икономика, вкл. в рибарството и аквакултурите;
  • създаване на експертна мрежа в подкрепа на иновациите за постигане на син растеж;
  • изготвяне и разпространение на сборници с доклади и добри практики, както и други презентационно-информационни материали за научно-изследователски проекти и проекти, свързани с разработване/внедряване на иновации в областта на синята икономика;
  • създаване на Тематична работна група „Сътрудничество“ в рамките на Националната Рибарска Мрежа;
  • развитие на рубриката „Иновации“ на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа;


По време на форума г-н Иванов обяви и предстоящия конкурс за Годишни награди на Националната Рибарска Мрежа, като поясни, че номинации за конкурса ще се приемат в три основни категории:

  1. Популяризиране на рибарството и рибарските райони в България;
  2. Изпълнение на Стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ);
  3. Проекти, финансирани чрез подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha