Menu
Кошница

Доклади и анализи
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПМДР ЗА 2021 Г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Одобреният с писмо Ares (2023) 4793708/10.07.2023 г. на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство" на ЕК Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2022 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Докладът за европейската синя икономика е компас, който помага на лицата, вземащи решения, и заинтересованите страни да се ориентират във водите на европейската синя икономика.Изданието на доклада от 2023 г. подчертава еволюцията на секторите на синята икономика от 2010 г. насам. То показва, че въпр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Докладот срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Доклад: Изменението на климата и общата политика в областта на рибарството..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Морският пространствен план на Република България 2021-2035 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Института по океанология към БАН публикува ново проучване върху възстановяването на популацията на мидата Flexopecten glaber. През 2021 г. за първи път от 60-те години на миналия век отново бе установена във водите на българското черноморско крайбрежие популация на вида Flexopecten glaber, ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Обобщен, сравнителен доклад за нови процеси и маркетингови техники за проектиране, популяризиране и обзор на продукти/услуги в песка-туризма на Морски клъстър България – „Иновации за професионалистите в песка-туризъм дейности“..
0 лв.
Без данък:0 лв.
СБОРНИК С ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ - 2022 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
СБОРНИК С ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ - 2023 г.
Ново
СБОРНИК С ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ - 2023 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Актуализация на предварителната оценка за прилагане на финансовите инструменти по ПМДР 2014-2020..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Втора междинна оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да намерите ТУК..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 24 (2 Страници)