Menu
Кошница

Презентации от събития

    

ПРЕЗЕНТАЦИИ – ШЕСТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА – 26.05.2022 гр. НЕСЕБЪР
Ново
На 26.05.2022 г. в град Несебър, Сол Несебър Ризорт,  се проведе шеста годишна среща на Националната Рибарска Мрежа. Темата на форума беше „Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и аквакултури“ и имаше за цел да събере на едно място представ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРЕЗЕНТАЦИИ- Заседание на тематична работна група „Сътрудничество“ на тема: „Ефективно управление и приключване на проектите по ПМДР“ – 27.05.2022  г., гр. Несебър
Ново
На 27.05.2022 г. в град Несебър, Сол Несебър Ризорт,  се проведе Заседание на тематична работна група „Сътрудничество“ на тема: „Ефективно управление и приключване на проектите по ПМДР“ и имаше за цел да повиши капацитета на заинтересованите страни за изпълнение, отчитане и м..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентационни материали - Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ се проведе на 12.09.2022 г. - гр. Велико Търново
Ново
Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ се проведе на 12.09.2022 г. в гр. Велико Търново, , Хотел "Премиер". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите по-долу.ПРОГРАМА -ОБУЧЕНИЕ,СВЪРЗАНО С ПОДХОДА ВОМР, РАЗР..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентационни материали - Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ, придобити умения и опит се проведе на 13.09.2022 г. - гр. Велико Търново
Ново
Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ, придобити умения и опит се проведе на 13.09.2022 г. в гр. Велико Търново, , Хотел "Премиер". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите по-долу.ПРОГРАМА - ОБУЧЕНИЕ,СВЪ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентационни материали - Седма Годишна среща на Националната рибарска мрежа на тема: „Платформата за умна специализация на ЕС (Smart Specialisation Platform)“
Ново
Седма Годишна среща на Националната рибарска мрежа на тема: „Платформата за умна специализация на ЕС (Smart Specialisation Platform)“ се проведе на 31.08.2022 г. в с. Равда, община Несебър, Хотел "Емералд Ризорт". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентационни материали - „Споделяне на успешни мерки и иницииране на нови идеи за чисто и здраво море и за устойчива синя икономика“, като част от инициативата „In My Country 2022" на ЕК с. Равда 30.08.2022 г.
Ново
Хибридна конференция с представители на науката на тема: „Споделяне на успешни мерки и иницииране на нови идеи за чисто и здраво море и за устойчива синя икономика“, като част от инициативата „In My Country 2022" на ЕК се проведе на 30.08.2022 г. в с. Равда, община Несебър, Хотел "Емералд Ризорт..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г. Г-н Енчо Иванов, ключов експерт „Водено от общностите местно развитие“ в Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, представи дейнос..
0 лв.
Без данък:0 лв.
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА "ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ"Презентацията съдържа информацията за целите и участниците в Тематичната работна група, както и примери за добри международни и национални практики в подкрепа..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАСЕКОМО АД - ИНОВАТИВЕН СТАРТЪП В СЕКТОР "БИОТЕХНОЛОГИИ": УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ ЗА ФУРАЖ ЗА РИБА, БОГАТ НА ПРОТЕИНИГ-н Иван Гладнев, мениджър "Производство" в "Насекомо" АД, представи как компанията работи по решаването на един от глобалните проблеми, надвиснал над чов..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентация на тема "Представяне на Националната рибарска мрежа за България"..
0 лв.
Без данък:0 лв.
На 27.09.2021 г. в град Пловдив, Гранд Хотел Пловдив,  се проведе петата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа. Темата на форума беше „Бъдещето на общата политика в областта на рибарството - предизвикателства и перспективи“ и имаше за цел да запознае участниците с новостите при ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
1. ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Представяне на НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА и предстоящите дейности до края на 2020 г. 2. Презентация на проф. д-р Милен Балтов - Основни направления на Стратегическия дневен ред за ин..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 36 (3 Страници)