Menu
Кошница

Наръчници и указания

Наръчник за финансирането от ЕС е публикуван на Guide to EU Funding - 2023 edition | Think Tank | European Parliament (europa.eu). Изданието е от 2023 г., изготвено е от Службата за парламентарни изследвания на Европейския парламент.То е предназначено за регионални и местни власти, неправи..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Оперативното ръководството описва процедурите, които трябва да бъдат изпълнени от бенефициента, за да се осигури ефективно отчитане на поетите ангажименти, съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ, и се отнася до:- Техническо отчитане на постигнатите резултати в периода на монитори..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Глава 10 "Превенция и борба с нередностите  и измамите" от Наръчника по ПМДР 2014-2020 регламентира прилагането на Политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупцията при прилагане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, на Методика за оценка на риска от измами при п..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Начално ръководство на FARNET за местните инициативни рибарски групи (МИРГ)..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Онлайн наръчник по мярка 1. 9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID 19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Онлайн наръчник по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.Процедура BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ОБУЧЕНИЕТО ЗА МИРГ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ТЕМА "УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ ПО ПМДР 2014-2020 И ПОДХОДА ВОМР" СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.08.2021 Г. В ГР. ВАРНА, ХОТЕЛ "ЧЕРНО МОРЕ". ПРОГРАМАТА, ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ И ОБУЧИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ МОЖЕТЕ НА СВАЛИТЕ ОТ ЛИНКОВЕТЕ ПО-ДОЛУ:ПРО..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Примерни образци за спазване изискванията за визуализация и публичност можете да намерите тук...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Ръководство за отчитане на разходи по ПМДР 2014-2020, изготвено и публикувано от ДФ "Земеделие"- РАРъководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат изпълнени от бенефициерите в ИСУН 2020, за да се осигури ефективно отчитане на разходите по договора. В него са включени&nbs..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Ръководство на FARNET - стъпки към успеха на МИРГ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Ръководство на FARNET за установяване на сътрудничество между Местните инициативни рибарски групи..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Списък с често допускани грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ПМС 160/2016 и ЗОП, констатирани от УО на ПМДР при осъществяване на контрол за законосъобразност на проведените процедури...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 20 (2 Страници)