Menu
Кошница

Как да участвам?

ДО

ЗАИНТРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

             Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“, е изпълнител по Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., сключен с Министерството на земеделието, храните и горите с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”. Договорът е с период на изпълнение до 2023 година.

Създаването и управлението на Националната рибарска мрежа (НРМ) е в изпълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския парламент и на Съвета и Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР).

В НРМ могат да членуват всички заинтересовани страни, включващи организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по ПМДР – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, МИРГ, екологични организации, научни организации и др. 

        Членството в НРМ е безплатно и става чрез попълване на заявление по образец, което можете  да ПОПЪЛНИТЕ ONLINE ТУК
Няма продукти в тази категория.