Menu
Кошница

Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси

В ДЕВИН ОТВОРИ ВРАТИ РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ПРИНДЛЕЖНОСТИ, ФИНАНСИРАНА ПО ПМДР
Ново
В гр. Девин официално стартира първата работилница за изработване на риболовни принадлежности и за ремонт на други приспособления за риболовен туризъм. Работилницата е създадена по проект на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ Девин, финансиран по Програма за морско дел..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C03Име на проекта: „Изграждане на морски клуб в рибарско селище „Кария“, община ‚Шабла”Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна и..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Изградиха дребномащабна инфраструктура за безопасен достъп в яз. Батак със средства по ПМДР
Ново
Приключиха дейностите по проект "Плаващи кейове Острова" Язовир Батак, финансиран по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки риба..
0 лв.
Без данък:0 лв.
МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НАПРАВАТА НА РИБОЛОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ново
Любителите на риболова могат да се запознаят с мултимедиен продукт, представящ кратка информация за основните машини, инструменти и материали, необходими за направата на риболовни принадлежности и различните им видове ремонти.Дигиталното помагало представя по лесен и достъпен начин информац..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проект по ПМДР подкрепя местния рибарски сектор във Варненско
Ново
Проектът "Напред - назад през уикенда на територията на МИРГ Варна" се финансира по процедура- BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска област" - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проектът на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ развива туристически атракции на територията на  Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдното стопанство в с. Фотиново с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство..
0 лв.
Без данък:0 лв.
В подножието на Родопите, в България, семеен бизнес за аквакултури трябваше да се справи с рибата, изядена от ловки птици. Но в тази защитена зона от Натура 2000 нападението срещу птици не е стоял на дневен ред, тъй като е въведена забрана за убиването им в предвид защита на местното биоразнообр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
С подкрепата на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и Местна инициативна рибарска група „Варна - район Аспарухово, Белослав и Аксаково“ ще се реализира иновативен проект за „Син растеж“.На 18.05.2020 г. стартира изпълнението на проект  “Наука, иновации, история и устойчивост ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра национална практика по проект „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“ - BG14MFOP001-1.006-0001, реализиран в партньорство с Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен. В изпълнение на проекта..
0 лв.
Без данък:0 лв.
МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“ ще финансира модерен рибен пазар по проект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав“. Средс..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 10 | 10 (1 Страници)